Imorgon fredag inleds årets årshögtid på Umeå Universitet. Hedersdoktorer ska promoveras, förtjänstmedaljer och priser ska delas ut och universitetets nya rektor Hans Adolfsson ska installeras. Årshögtidens ceremonimästare Charlotte Wiberg är förväntansfull över helgens alla föreläsningar, promoveringar och installationer av professorer och universitetets åttonde rektor, som tillträdde redan den 1 juli men inte installeras förrän nu….

Matvagnar i Umeå är ett omdiskuterat ämne, men hur är det egentligen med kontroller från Miljö & Hälsa? Uppfyller matvagnarna kraven som ställs? Aspiranten har tagit reda på hur matvagnar i Umeå sköter sin livsmedelshygien och egenkontroll. Enligt våra undersökningar pekar kommunens uppgifter på att kontrollerna övervägande har återkommit med positiva resultat. I några enstaka…