Rökringar svaren bringar

En ny studie har påbörjats vid NUS för att granska hälsoeffekter av e-cigaretter. Denna typ av studier har varit svår eller omöjlig att genomföra i Sverige på grund av att e-cigaretter fram till februari i år klassades som läkemedel. Nu forskas det på produkten här i Umeå.

Läkemedelsverket klassade 2013 e-cigaretter som läkemedel, något som försvårat omständigheterna kring forskning på ämnet så att den haltat eller helt stannat när det gäller studier på människor. Men i februari upplöste Högsta förvaltningsdomstolen denna klassning. Jenny Bosson, läkare på lung- och allergisektionen vid medicincentrum, NUS, är huvudansvarig för studien som nu genomförs med hjälp av frivilliga. E-cigg granskas för att marknaden markant har ökat i vissa delar av världen under de senaste åren, utan att det finns speciellt mycket tillförlitlig data på produkterna, menar hon.
– Det är ju väldigt hårda sidor gällande dem. Ingen riktig data finns, men ändå sitter vetenskapsmän på internationella konferanser och tror väldigt mycket i frågan. Därför försöker vi att göra den här studien med all tidigare kritik mot liknande studier i åtanke.

Vätskan spelar in
Deltagande i studien får under två separata besök dra ett bloss i minuten under en halvtimme, varpå sju olika icke invasiva mätningar görs för att se påverkan på lungor, hjärta och kärl. Ena gången inhalerar de en förångad vätska med nikotin och andra utan. Detta görs i en så kallad blindstudie, vilket innebär att varken läkarna som är med patienten, eller patienten själv vet vilken gång de får den med nikotin.

Förutom eventuell nikotin kan vätskan innehålla smaktillsättningar, vilket Bosson och hennes forskarlag har valt bort eftersom vanlig kritik från förespråkare för e-cigaretter menar att det är smakvätskorna som påverkar resultatet i många studier. Vätskan de använder har de hämtat från ett företag som låter alla sina vätskor genomgå oberoende analyser för att visa vad de innehåller. Forskarna har också låtit göra sina egna mätningar av vätskan som förångas i studiens e-cigg. Den består av största del av två ämnen: propylenglykanol (PG) och vegetabiliskt glycerol (VG), i en ratio på 49 respketive 51 procent, samt i hälften av fallen 19 milligram nikotin per milliliter vätska. Även om ration blir 100 procent finns dock alltid små andelar av andra komponenter.

Skadliga ämnen
De som menar att vejpa är hälsofarligt hänvisar ofta till studier som visar skadliga nivåer av ämnen som formaldehyd. Motargumentet ligger i en teknisk aspekt; detta ämne uppstår på grund av felhantering av e-cigaretten. En e-cigarett har en behållare fylld med vätskan som sedan värms upp av en slags veke, förångas och inhaleras. Förespråkarna menar att de skadliga ämnena uppstår när e-cigaretten används för intesivt och därmed blir överhettad och bränner vätskan. Detta kallas för torrbloss och Bossons lag har tagit även detta i akt.
– Vi har valt en e-cigarett av tredje generationen, vilket innebär att vi kan ställa in effekt, motstånd och liknande. I förstudien testade vi olika inställningar för att se vad som funkar för studiens parametrar. Nu får alla använda samma inställningar, så vi vet att det inte blir några torrbloss.

Om allt går som det ska är studien klar till senvåren. Om den påvisar en hälsoeffekt planerar Bosson inför en uppföljande studie med mer invasiva och kraftigare metoder för att få en bättre inblick i vad som sker. Även smakvätskorna ska granskas närmare.
– Det är intressant att titta på ett helt nytt ämne, så det ska bli spännande.

 Simon Magnusson


Om elektroniska cigaretter:
*
Kallas e-cigaretter, e-cigg eller vape (vejp)
* En del i e-ciggen hettas vid användning upp så att vätskan i kan förångas
* Ångan inhaleras av avändaren
* Vätskan kallas e-vätska, e-liquid, e-juice eller bara juice
* Det finns tusentals olika vätskor och smaker, det går också att köpa alla ingredienserna separat och blanda vätskan själv
* Det finns hundratals olika sorters e-cigaretter; från den enklaste som ser ut som en cigarett, till den litet mer komplicerade som ser ut som en penna, till den med möjlighet att ändra inställningar och som ser ut som bilden ovan.