Allt färre föräldrar röker

Socialstyrelsens senaste rapport visar att Västerbotten är den region med minst antal rökande spädbarnsföräldrar i hela landet. Förklaringen till dessa låga siffror kan vara ett tio år gammalt projekt.

Enligt en färsk rapport från Socialstyrelsen har tobaksrökning bland gravida och nyblivna föräldrar minskat under de senaste decennierna. I Västerbottens län är rökning bland spädbarnsföräldrar allra lägst. Endast två procent av mödrarna och sex procent av fäderna uppskattas röka i närheten av sina barn. Ywonne Wiklund, administratör för Tobaksfri Duo via landstingets enhet för folkhälsa, har länge jobbat med att förebygga nikotinberoende hos föräldrar.

– Det gäller att nå ut till småbarnsföräldrar med mycket information, och kan man bara få fram ett tydligt budskap kan man få dem att tänka till lite. Det krävs uthållighet och ett långsiktigt arbete, vilket även gett resultat, meddelar Wiklund via telefon.

Studier har visat hur skadligt det kan vara för små barn med bland annat fara för luftvägssjukdomar och försämrat immunförsvar. Tobaksfri Duo har funnits i drygt 23 år. Genom barnen har de fått föräldrarna att förstå riskerna och bli av med sitt nikotinbehov.

– Barnen får information i skolan, där de i sin tur skriver ett avtal med sina föräldrar om att hålla sig tobaksfria, vilket har lett till att många slutar, förklarar Wiklund.

Projekt för småbarnsföräldrar

Landstinget utvecklade för tio år sedan även projektet Salut, specifikt för småbarnsföräldrar. Tillsammans med hälsovården har arbetet kretsat kring att hjälpa gravida och nyblivna mödrar.

– Där har det handlat om att ge information gällande riskerna kring nikotinanvändande, då egentligen vilken form av tobak som helst kan leda till skador för barnen. Nikotin kan exempelvis gå ut i modersmjölken och sedan till barnet genom amning.

Socialstyrelsens rapport tyder på att nyblivna föräldrar som lyckats bli av med sina nikotinvanor sedan återgår till dem. Det tror Wiklund går att förebygga.

– Det kan vara så att många är motiverade i början och vill skydda sina barn, men sedan upptar vanorna igen när de blivit lite större. Då gäller det att få dem att tänka lite längre, att man ska vara en förebild för sitt barn så de inte förknippar sina föräldrar med sådana attribut och sedan tar efter det, avslutar hon.

Text: Samuel Söderlund och Joel Abrahamsson

Redaktionen