Allvarligt sjuka barn drabbas hårt av sjuksköterskebristen

Antalet sjuksköterskor ökade med 27 procent mellan år 1996 och år 2014, men bristen på de med specialistutbildning har aldrig varit så stor. 
— Vi kan inte ge alla cancersjuka barn den vård de har rätt till, säger Cecilia Sandahl, presschef på Vårdförbundet.

Tack vare forskningens framsteg kan människor idag bli helt friska från sjukdomar som för bara några decennier sedan kunde likställas med en dödsdom. Samtidigt överskrider ofta kötiderna för specialistbesök den lagstadgade vårdgarantins tidsgräns på 90 dagar. Kunskapen finns där, men det saknas personal.
— Sverige har lägst antal sjuksköterskor per capita av de nordiska länderna, och bristen på specialistutbildade sköterskor är alarmerande, säger Cecilia Sandahl, presschef på Vårdförbundet.

Ohållbar situation
Mellan år 1996 och 2014 Sveriges befolkning ökat med 10 procent medan antalet legitimerade operationssjuksköterskor under samma period endast ökat med 5 procent, visar en ny statistikrapport från Socialstyrelsen. Arbetsförmedlingens senaste statistik visar också att 8 av 15 bristyrken i Sverige är sjuksköterskeyrken, där operationssjuksköterska ligger i topp.
—Det är en fullständigt ohållbar situation. På Drottning Silvias barnsjukhus får cancersjuka barn ibland inte den vård de har rätt till. En kirurg kan inte operera utan specialistsjuksköterskor, säger Cecilia Sandahl.

Ekonomiska skäl sätter stopp
Söktrycket på sjuksköterskeprogrammet är stort, men få studenter väljer att vidareutbilda sig efter examen. Cecilia Sandahl tror att en stor anledning detta är de låga lönerna. På Handelshögskolan gjordes år 2010 en kandidatuppsats som visade att det skulle ta upp till 19 år för en sjuksköterska att tjäna in sin specialistutbildning, och att den totala livsvinsten skulle i genomsnitt bli 2,3 procent. För att skapa bättre villkor för sjuksköterskeyrket har Vårdförbundet utvecklat en utbildningsmodell som innebär att de som studerar till specialistsjuksköterska ska få lön på samma sätt som en ST-läkare.
—Den här modellen används på flera platser i landet, till exempel i Västerbotten, Kalmar och Blekinge. Nu har en rapport lämnats fram till regeringen för att modellen ska gälla överallt, säger Cecilia Sandahl.

Vendela Wikström