Anmäld vårdgivare i Umeå utreds inte

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att inte utreda ett klagomål mot socialtjänsten i Umeå gällande ett barn- och familjeärende. En kvinna uppger i en anmälan att hennes bror omhändertogs trots att beslutet inte var sakligt, opartiskt och sanningsenligt, enligt kvinnan. Anledning till den uteblivna utredningen uppges vara att den anmälda händelsen ligger mer än två år tillbaka i tiden och att IVO vanligen inte utreder händelser som är äldre än så.

 

Text: Jon Eriksson