Utställningen, som är öppen för besökare månaden ut, vill undvika fördomar och stereotyper. Alla fotografierna är tänkta att vara normbrytande och är tagna med saker som genus, etnicitet, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning i åtanke.

Fotoutställningen “Bilder som förändrar världen” slog upp dörrarna på Universum i början av veckan. Här uppmanas åskådarna att bryta könsnormer och låta fler människor få bli representerade. Besökarna tyckte att utställningen var både viktig och rätt i tiden. Utställningen, som är ett samarbete mellan Gävle kommun och fotografen Tomas Gunnarsson, består av normbrytande bilder tagna…

Tomas Gunnarsson är journalist, bloggare, fotograf och genusvetare som ständigt jobbar med att ändra på framställningen av könsnormer inom media.

Genusvetaren och fotografen Tomas Gunnarsson ställer under kommande veckor ut bilder från sin handbok ”Bilder som förändrar världen”. Under torsdagsförmiddagen höll han en föreläsning om vikten av att öka medvetenheten om genus inom media. I veckan öppnades fotoutställningen “Bilder som förändrar världen” upp på Umeå universitet. Utställningen är baserad på bilder från handboken med samma…

Efter nedläggningen flyttar Umeå Kulturhus ut från lokstallarna, men Lennart Frostesjö menar att de kommer fortsätta arbetet.

Kulturföreningen Umeå Kulturhus fortsätter sitt arbete, trots nedläggningen. Att de upphör som förening handlar snarare om formalia, berättar medlemmen Lennart Frostesjö. Under söndagen meddelade kulturföreningen Umeå Kulturhus, som håller till vid de gamla lokstallarna, att de lägger ned. Föreningens hyreskontrakt går ut 2019 och frågorna har varit många om deras framtida planer. Lennart Frostesjö förklarar att…