Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att inte utreda ett klagomål mot socialtjänsten i Umeå gällande ett barn- och familjeärende. En kvinna uppger i en anmälan att hennes bror omhändertogs trots att beslutet inte var sakligt, opartiskt och sanningsenligt, enligt kvinnan. Anledning till den uteblivna utredningen uppges vara att den anmälda händelsen ligger…