”För till exempel samer så kan förutsättningarna bli väldigt annorlunda”. I en pågående studie om klimatets påverkan på artförflyttningar så kan resultatet bli ett problem för ursprungsbefolkningar. Förrutom det så kan du i tisdagens Aspirantensändning ta del av bland annat aprilskämt och höra lärarens känslor inför NO-konferensen på Aula Nordica.

Den tidigare Campusbokhandeln på Umeå universitet har nu bytt namn till Lagerbooks. Detta efter att franchisetagarna har varit oense med ägarna på Campusbokhandeln om huruvida de kan säkerställa kvalitén på kurslitteraturen som säljs. Den 29:e juni i år kom beskedet på Campusbokhandelns egna hemsida att avtalet mellan de två parterna har sagts upp på grund…

Många studenter hittar inte till ljusterapirummet Aurora. Då vintermörkret kryper inpå så är det en välbehövlig stressfri zon de kan besöka, men informationen går inte fram till alla trots Studenthälsans fortsatta försök att informera om detta. Ljusterapirummet Aurora är inrett helt i vitt och är ett lugnt ställe som universitetets studenter kan besöka för att…