Konsten har inbjudit studenterna till att  ta del av rummet

Redan ett år efter att det ombyggda Humanisthuset stod klart, med nya konstverk av Inger Andersson, har alstren skadats. Konsten har bidragit till studenternas kontakt med rummet. I Humanisthusets nya entré står Inger Anderssons konstverk ”Jag menade inte här, jag får åka tillbaka”. Alla de fyra skulpturerna (i amforan i keramik, träverket, stolparna respektive den…