Redan ett år efter att det ombyggda Humanisthuset stod klart, med nya konstverk av Inger Andersson, har alstren skadats. Konsten har bidragit till studenternas kontakt med rummet. I Humanisthusets nya entré står Inger Anderssons konstverk ”Jag menade inte här, jag får åka tillbaka”. Alla de fyra skulpturerna (i amforan i keramik, träverket, stolparna respektive den…