Trots att studenter som inte är svenska medborgare numera måste betala för sin högskoleutbildning, strömmar ändå tusentals nya studenter från världens alla hörn till Sveriges högskolor och universitet för att studera.  Det var 2011 som regeringens förordningen för avgifter för högre utbildningar i Sverige trädde i kraft. Vad den innebar var att människor som inte…

Norrlands Universitetssjukhus

Trots att Sverige ligger i framkant när det kommer till befolkningens inställning till organdonation så är det fortfarande ett stort behov av organ. Varje år dör ungefär 50 personer som står på väntelistan och under 2017 har 27 personer avlidit som väntat på organ som kunde räddat dem. Mellan 9-15 oktober är det den så…

Hundratusentals människor på flykt i Myanmar.

Rohingyafolket anses vara en av världens mest förföljda minoriteter enligt FN och just nu är hundratusentals människor på flykt från Myanmar. Hjälporganisationer släpps inte in i landet utan återfinns närmast i Bangladesh. Idag släpps inga hjälporganisationer, FN-organ eller journalister in i landet. Men arbetet för att dokumentera övergreppen är viktig för att sätta press på…

Utställningen är fulla av citat från romer. Här får de äntligen komma till tals.

Att vara rom har genom historien varit tuff. Utanförskap, förföljelse och utvisning har länge plågat romerna. Trots ett antal olika lagar som ska hjälpa och värna om minoriteters kulturer så är det många som fortfarande lever i en svår situation. Sverige är förhållandevis duktig på att hjälpa sina olika minoriteter jämfört med andra länder menar Peter Steggo, Minoritetssamordnare…

Västerbottens Läns Landsting

Västerbottens Läns Landsting ska utveckla en vård-app som gör det möjligt att träffa en doktor via telefonen. Appen, som är planerad att lanseras nästa månad, är framtagen i ett försök att korta vårdköerna, rapporterar SVT. Med den nya vård-appen ska det bli möjligt att få en läkartid samma dag, istället för att boka en tid hos läkare…

Mattis Lundberg

Den vetenskapliga världen ska bli mer tillgänglig. En som vill att allmänheten ska ta del av mer vetenskap är Mattis Lundberg, universitetslektor vid psykologi instutionen, som startade sidan Umupop på Facebook. En populärvetenskaplig sida där det publiceras förenklade vetenskapliga texter.  Redan under sin första tid på psykologutbildningen gick det uppför Mattias att vetenskapen hade ett språk…