Bättre praktik för Umeås vårdstudenter

När vårdstudenter betygsatt sin praktik klättrade Umeå universitet från plats fjorton till en femteplats på en rankning som gjorts av studenterna. Detta tros bero på utvecklat samarbete mellan universitetet och hälso- och sjukvården och en vilja att studenter ska lämna sin praktik nöjda. 

Studenter som utbildar sig till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska vid de skolor som deltog i undersökningen, besvarade frågan om vilket sammanfattande betyg de ville ge den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

– Det är säkert flera faktorer som bidragit till det förbättrade resultatet, säger Lisbeth Sjöström, VFU-samordnare inom Institutionen för omvårdnad i ett pressmeddelande. Samarbetet mellan universitet och hälso- och sjukvården har utvecklats och om det uppstår problem så löser vi det i samverkan. Det pågår ständigt fortbildning och viljan är stor att studenter fortsättningsvis ska vara nöjda med sin VFU.

Möjlighet att använda sig av sina akademiska kunskaper

Det är andra året i rad som Vårdförbundet student gjort en enkät om VFU. Syftet med enkäten är ge utvecklingsarbetet med universitet och högskolor ett underlag, genom att klarlägga hur studenterna upplever sin handledda praktik.

I stort sett är årets resultat i undersökningen detsamma som fjolårets. Generellt är de flesta studenter nöjda med sin handledda praktik och anser att de fått ny teoretisk kunskap samt möjligheten att använda sig av sina akademiska kunskaper. Studenterna anser även att de blivit objektivt och rättvist bedömda och fått ett bra bemötande på arbetsplatserna.

Något studenterna tyckte kunde förbättras är stödet från skolan och tid för daglig reflektion med sin handledare. Vårdförbundet Student tycker även att handledningen är viktig, därför föreslår de exempelvis att handledarna får mer tid och stöd i sin handledarroll samt obligatorisk handledarutbildning för alla handledare.

Lägre betyg vid särskilda avdelningar

Att öka det interprofessionella lärandet och på så vis utveckla teamarbetet är även det ett förslag. Klinisk utbildningsmottagning och klinisk utbildningsavdelning är exempel på särskilda avdelningar som drivs, i team och under handledning, till viss del av studenter från olika professioner. I fjolårets undersökning var det fler studenter vid sådana avdelningar som angav att det var bättre än traditionell VFU än i årets undersökning.

– Det är svårt att svara på varför betygen blivit lägre av de studenter som varit på dessa enheter. Det som motsäger resultatet är att de här avdelningarna har lättare att rekrytera personal. Studenter vill i högre grad komma tillbaka och arbeta där efter avslutad utbildning, jämfört med enheter med traditionell handledning, säger Linda Wahlqvist, VFU-strateg vid Medicinska fakulteten.

Umeå universitets ersättning inte tillräcklig

Undersökningen visar på att studenter tycker att rese- och boendekostnad är ett problem.

– Detta är en stor och viktig fråga, konstaterar Linda Wahlqvist. Umeå universitetet ersätter, i 2017 års prisläge, studenterna med 2228 kronor i månaden för dubbelt boende och en resa tur och retur till orten där student gör sin VFU. Men det täcker sällan hela merkostnaden för studenterna. Vissa landsting/regioner bidrar med det överskjutande beloppet för boendet och även visst resebidrag förekommer, vilket är mycket positivt – förhoppningsvis följer fler efter.

Shanelle  Nordgren, Sofi Röjlar