Många besök på Umeås bibliotek

Västerbottningar besöker biblioteken mer än genomsnittssvensken, och extra höga är siffrorna i Umeå. En anledning till detta är den offensiva kulturpolitiken.
– Kommunpolitikerna har valt att satsa på kultur, säger Umeå kommuns kulturchef Fredrik Lindegren.

Varje svensk besökte i genomsnitt biblioteket 8,7 gånger förra året, men i Västerbottens län var genomsnittet betydligt högre med 13,2 besök. Detta enligt statistik från Kungliga biblioteket. Biblioteken i Umeå kommun besöktes dock hela 17,6 gånger av varje invånare, enligt Aspirantens egna uträkningar.

Högst budget för kultur
Anledningarna till den höga besöksstatistiken är flera, tror Fredrik Lindegren. Människor i Västerbotten visar ett stort intresse för kultur och bibliotek, vilket är en viktig förutsättning.
– Om det inte hade funnits något intresse hade vi inte haft något att arbeta utifrån.

Med dessa grundförutsättningar har kommunpolitikerna valt att arbeta för en aktiv kulturpolitik.
– Umeå är den kommun i Sverige som har högst budget för kulturverksamhet, säger Fredrik Lindegren.

Det finns dessutom ett ovanligt stort medieutbud, då Umeå och angränsande kommuner har ett gemensamt system som tillåter människor att låna böcker biblioteken emellan.
– Med ett stort utbud vill fler låna böcker, tror Fredrik Lindegren.

Letar nya vägar
Umeå kommun värnar om sina bibliotek och bakom den höga besöksstatistiken ligger ett omfattande arbete, menar Fredrik Lindegren.
– Västerbotten jobbar aktivt för att ha en så bra biblioteksverksamhet som möjligt. Vi letar ständigt efter nya vägar att gå.

Text: Embla Jernstig och Mikaela Wikström