Bra chef viktigast för ”Youth Professionals”

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

En bra chef är det viktigaste på jobbet för unga. Det visar Academic Works senaste undersökning Youth Professional Attraction Index. Utöver bra chefer är kollegor och lön två viktiga aspekter för unga arbetare.

Rekryteringsföretaget Academic Work har tillsammans med Kantar Sifo de senaste åren gjort undersökningar om vad unga människor tycker är viktigt på jobbet. Med hjälp av Young Professional Attraction Index (YPAI) kan arbetsgivare lättare förstå vad som arbetssökare tycker är viktigt på jobbet.

– Syftet är att hjälpa arbetsgivare i Sverige bättre förstå sig på vad som attraherar morgondagens arbetskraft, säger Isabelle Ahlman, Insight Manager på Academic Work.

Nu har 2017 resultat presenterats och chefen är prioritet ett för unga svenskar. 63% av alla intervjuade tyckte att en bra arbetsgivare bör vara en bra chef och ha bra ledarskap. Förra året var trevliga kollegor och bra stämning etta, men halkar detta år ner på en andraplats. Trea på listan för svenska unga är att man har en bra lön och förmåner. Anledningen till att en bra chef är högt upp tror Ahlman är för att svenska chefer har väldigt bra egenskaper inom ledarskap.

– I Sverige har chefen/ledarskapet en coachande roll gentemot sina anställda och upplevs vara viktig i att stötta den personliga utvecklingen hos medarbetarna, vilket givetvis är viktigt när man är ny i karriären. Chefen anses också viktig i att skapa trevlig stämning på arbetsplatsen och se till att kommunikationen mellan avdelningar och mellan ledning och medarbetare fungerar. Många av respondenterna anger att utan chefen fallerar många av de andra punkterna på listan som också anses viktiga, säger Ahlman.

Bland studenterna på Umeå universitet är det blandade åsikter om vad som är viktigast. En del tycker chefen, andra tycker kollegorna.

– Båda är såklart viktiga, men om jag måste välja så tror jag ändå att en bra ledare får gå före. Man måste nog ha någon som kan leda och ta ansvar över alla arbetare, säger studenten Emil 25 år.

Studenten Frida tycker dock att medarbetarna är viktigare.

–Jag tycker att bra medarbetare är viktigast. Om det inte är bra stämning på jobbet så vill i alla fall jag inte jobba kvar där, säger Frida 23.

Tittar man på de andra skandinaviska länderna så skiljer sig Sverige åt. Här tycker vi chefen är viktigast, men unga arbetare och arbetssökande i övriga Skandinavien tycker att stämningen på arbetsplatsen är viktigare. Ahlman tror att det kan bero på att synen på ledarskap skiljer sig mellan de skandinaviska länderna.

– Det kan exempelvis bero på kulturella skillnader mellan länderna. I Danmark exempelvis är synen på ledarskap lite annorlunda och danskarna är vana att arbeta mer autonomiskt och då blir inte ledarskapet lika viktigt som i Sverige där man arbetar nära chefen och dessutom förväntar sig att chefen ska ha en stor roll i att driva den personliga utvecklingen hos medarbetaren framåt, berättar Ahlman.

YPAI har även listat de tio företag som mest unga svenskar vill jobba för. Google toppade listan detta år, vilket de även gjorde året innan. Av det tio företagen är fyra svenska (Spotify, DICE, IKEA, Volvo).