Cancerdagar för likvärdig vård

Regionala cancerdagar i Umeå för att inspirera och föra forskningen framåt.
Mattias Pettersson
Regionala cancerdagar i Umeå för att inspirera och föra forskningen framåt.

Torsdag den 19 april inleder Regionalt Cancercentrum Norr den första av två regionala cancerdagar på Umeå universitet. Dagarna är tänkta att inspirera en fortsatt utveckling av regionens cancervård och forskning. 

I Cancerfondens årliga rapport framkommer det att geografiska förutsättningar och vårdgivares agerande är viktiga faktorer för patienters chanser att tillfriskna. RCC Norr är ett kunskapscentrum som arbetar för att alla patienter i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Härjedalen ska kunna erbjudas en likvärdig och tillgänglig cancervård.  Arbetet sker utifrån den nationella cancerstrategin i samverkan med  fem övriga regionala centrum runt om i Sverige.

Cancer i fokus

På de regionala cancerdagarna deltar bland annat inbjudna patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare. Under torsdagen väntar föredrag med tema cancerrehabilitering och tema barn och närstående, men även berättelser från patienter och närstående om deras upplevelser.

Fredagen den 20 april är Cancerforskningens dag och  representanter från både svenska och andra europeiska sjukhus och forskningscentrum finns på plats i Umeå för att prata om sina respektive forskningsområden. Dagen arrangeras tillsammans med Medicinska fakulteten på Umeå universitet.

Natalie Jansson

 

 

Redaktionen