Här, i Umeå kommunfullmäktige, blossade en debatt kring Umeå Folkets Hus upp under måndagsmorgonen.

Henrik Agerhälls (tidigare SD, numera politisk vilde) interpellation om Umeå Folkets Hus väckte starka reaktioner bland ledamöterna under dagens kommunfullmäktige . – Min puls är 190 just nu och vet inte om jag vill sitta kvar i kommunfullmäktigesalen, sa Åsa Bäckström (V). I interpellationen riktat mot Hans Lindberg (S) undrade Agerhäll om det är acceptabelt…

En hetsig debatt om Folket Hus värdegrund uppstod under måndagens kommunfullmäktige. Debatten utgick från en interpellation av Henrik Agerhäll från Sverigedemokraterna med titeln Kommunens relation till Umeå Folketshus. Många reagerade starkt och motsatte sig att förslaget togs upp för debatt. I mötesboken publicerad på kommunens hemsida inför kommunfullmäktige, går det att läsa att Henrik Agerhäll…

I framtiden kan Västerbotten bli en storregion.

Socialdemokraterna vill efter diskussioner mellan partimedlemmarna, ge förslag på att slå ihop Region Västerbotten och landstinget för att bilda en storregion, det skriver VK. Att slå ihop Region Västerbotten med Västerbottens landsting anser socialdemokraterna skulle  förbättra möjligheterna för regional utveckling och förbättring av sjukvården. Storregion Norrland var ett tidigare förslag som dock fick avslag, och…