En hetsig debatt om Folket Hus värdegrund uppstod under måndagens kommunfullmäktige. Debatten utgick från en interpellation av Henrik Agerhäll från Sverigedemokraterna med titeln Kommunens relation till Umeå Folketshus. Många reagerade starkt och motsatte sig att förslaget togs upp för debatt. I mötesboken publicerad på kommunens hemsida inför kommunfullmäktige, går det att läsa att Henrik Agerhäll…