De vill förändra insparksnormen

Behnam Golpayegani, Umeå studentkårs mottagningansvarige, vill jobba för ett välkomnande som passar alla.
Behnam Golpayegani, Umeå studentkårs mottagningansvarige, vill jobba för ett välkomnande som passar alla.

För många är insparken starkt kopplad till alkohol. Det är är en norm som Umeå studentkår vill bryta.
– Jag är imponerad av hur mottagningen har skötts, säger Ellen Fischer, socionomstudent. 

Traditionen kring inspark och mottagning präglas av ett ideal där alkoholkonsumtion spelar en betydande roll. Därför jobbar Umeå studentkår aktivt för att förvandla mottagningskulturen. De menar att den traditionella utformningen inte är till för alla.

– Man är student även om man är en ensamstående tvåbarnsförälder. Då kanske man inte har så mycket tid att sitta en lördagsmorgon på ett fält och spela brännboll. Man utmanar helt enkelt aktiviteterna så att de blir anpassade, säger Daniel Lindblom, studentkårens ordförande.

Behnam Golpayegani, andre vice ordförande i Umeå studentkår, instämmer. Han vill även peka på att det är normen kring alkohol de vill förändra mest, då studenter befinner sig i riskgruppen för att bli alkoholister.

– Vi pratar ju om unga människor som vi vill se ha ett hälsosamt vuxenliv. När vi ser att unga akademiker riskerar att falla in i något sorts missbruk så är det ju ett misslyckande från samhället och också från oss. Så ser jag det personligen, tydliggör han.

Ett engagemang som ger resultat

Studenterna Ellen Fischer och Sofia Hellgren Loré deltar just nu i insparken för socionomer. De är hittills nöjda med evenemanget  och upplever en stor variation bland aktiviteterna.

Ellen Fischer är imponerad av årets mottagning. Foto: Saga Aginger
Ellen Fischer är imponerad av årets mottagning. Foto: Saga Aginger

– Min bild av universitetet var att alla super och festar, säger Ellen Fischer. Hon förklarar att den bilden förändrats helt sedan hon själv började studera. Sofia Hellgren Loré tillägger att de ansvariga för nollningen hela tiden markerat att det inte ska finnas någon alkoholhets. Dessutom har ett stort utbud av alkoholfria aktiviteter förekommit, så som filmkväll och pulkarace.

Två civilekonomstudenter, som föredrar att vara anonyma, har uppmärksammat en tydlig skillnad på mottagningarna genom åren. De kommenterar att mottagningen under de fem senaste åren gett mer plats åt tillställningar som inte innefattar festande.

Ingen hets är ledord

I studentkårens arbete spelar statistik en viktig roll. Behnam Golpayegani tror att konkreta siffror kan göra det lättare för människor att förstå de risker som alkoholkonsumtion bidrar till. Förutom att informera verkar studentkåren för att det inte ska förekomma alkoholtvång under mottagningarna.

– Vi arbetar aktivt med att inte alkoholhetsa. Det är en väldigt svår norm att bryta, just den typen av grupptryck som kan uppstå när man är ny och vill känna en tillhörighet. Alla människor vill på något sätt passa in i gruppen, man vill ju inte sticka ut, förklarar han.

– Mottagningsutbildningen gav nya perspektiv, säger Sofia Lindén. Foto: Saga Aginger
”Mottagningsutbildningen gav nya perspektiv”, säger Sofia Lindén. Foto: Saga Aginger

Arbetet innefattar en utbildning för alla studenter som vill arrangera insparken. Sofia Lindén, som studerar strategisk kommunikation, agerade general under höstens mottagning. Hon är en av de som är positivt inställd till utbildningen.

– Det är bra att få en påminnelse om vad som gäller, understryker hon.

Umeå studentkår har utvärderat alla höstens insparker, även den som Sofia Lindén var delaktig i. Resultatet visade att utbildningen gynnar de som anordnar evenemangen.

– Vi gjorde en liten kort enkätundersökning från föregående termin, vad generaler och faddrar tyckte.  Det fanns en direkt korrelation mellan de som inte gick utbildningen och där problemen uppstod, så vi förstår vikten av att konstant ha den typen av utbildning, säger Behnam Golpayegani.

Johanna Salo
Saga Aginger

Redaktionen