Delade meningar i Lycksele kring Nextjet

Fortsatta ekonomiska problem för Nextjet
Simon Brygg
Fortsatta ekonomiska problem för Nextjet

Det fortsätter att blåsa hårda vindar kring flygbolaget Nextjet. Tidsfristen för den tillfälliga operativa licensen som krävs för flygbolaget att kunna utföra sin verksamhet går snart ut och framtiden ser fortfarande oviss ut för det norrlandsägda flygbolaget.

De ekonomiska problemen för flygbolaget Nextjet fortsätter.  Skulderna uppgick i det senaste bokslutet till cirka 38 miljoner kronor och nu flyger bolaget under en tillfällig licens från Transportstyrelsen i väntan på en förbättrad ekonomisk situation.

Den tillfälliga licensen går ut den 17 november och har ingenting nytt hänt kommer inte Nextjet att få fortsätta bedriva kommersiell flygtrafik efter det datumet. Trots detta har flygbolaget fortsatt att sälja biljetter till kunderna. Någonting som Konsumentombudsmannen har reagerat på. Flygbolaget har nyligen fått en stämningsansökan mot sig från KO där de har riktat skarp kritik mot Nextjet då de fortsatt att sälja flygbiljetter till datum efter att den operativa licensen riskerar att dras in. Något som inte tydligt framgått enligt KO som även menar att risken är stor att konsumenter kan drabbas av betydande skador till följd av den bristfälliga informationen.

70 miljoner skjuts till

Enligt revisionsberättelsen från bokslutet för 2015 är bolagets revisor tveksam till att Nextjet har förmågan att bedriva verksamheten vidare framöver då situationen är så pass allvarlig. Koncernen har även under en tid dragits med ekonomiska problem, och i samma bokslut fick bolaget en revisorskommentar av övrig allvarlig art. Nextjet hävdar dock motsatsen och menar att de har haft en positiv passagerarutveckling halvåret efter bokslutet och spår en fortsatt bra utveckling kommande halvår.

I ett pressmeddelande den 25 augusti meddelades det att flygbolagets ägare, i en extra bolagsstämma, valt att skjuta till kapital till företaget. Några av de andra åtgärder som bolaget har tagit till för att stabilisera ekonomin är att avyttra två stycken flygplan och detta ska enligt flygbolaget kapitalisera bolaget med ungefär 70 miljoner kronor i ett försök att återfå sin operativa licens permanent. Något som ännu inte har lyckats.

Delade meningar i Lycksele

Nextjet är det enda flygbolag som trafikerar Lycksele flygplats och samma gäller även Arvidsjaur flygplats, Gällivare flygplats och ett antal mindre flygplatser i norra Norrlands inland och fjällvärld. En av de flygplatser som skulle kunna drabbas hårt av en eventuell indragen licens för Nextjet är just Lycksele flygplats. Som en av de flygplatser som har norra Norrlands inland som kundkrets skulle en försämrad flygförbindelse till Lycksele kunna slå hårt mot näringslivet i regionen
– Det finns en undersökning på det här och den visar att det är en stor andel av företagen i regionen som använder flygplatsen, speciellt de som har affärsförbindelser i övriga Sverige, säger Marie Öhlund, näringslivsutvecklare i Lycksele kommun.

På flygplatsen i Lycksele är man dock inte oroad över Nextjets nuvarande situation. Flygplatschefen Lennart Näslund förklarar vidare:
– Det har fungerat bra samarbetet med Nextjet och den information vi har fått det är ungefär den som finns i pressmeddelanden och artiklar. Jag vet att de jobbar efter en plan och jag har bara fått positiva signaler om att det kommer lösa sig.

Han menar att de är beroende av flygbolaget då de är det enda flygbolaget som trafikerar Lycksele flygplats, men menar att det inte ska vara någon fara för flygtrafiken från Lycksele i längden.
– Det är en allmän flygplats och skulle det vara så att Nextjet inte kan fortsätta flyga kan det vara så att det blir lite stiltje ett tag på flygplatsen. Men jag är övertygad om att Trafikverket upphandlar en ny operatör som flyger sträckan, avslutar Näslund.

Fotnot: Nextjet har sökts för en kommentar utan att lyckas

Olle Larsson