Distansutbildningarna ökar – lockar långväga elever

Sveriges universitet och högskolor öppnar upp för fler distansutbildningar i höstterminens katalog. En ökning på nästan 75% från höstterminen 2017. Till Umeå har elever från andra änden av landet sökt sig – lockade av just distansutbildning.

Jenny Borglund, 25, och Isabell Jansson, 28, är båda bosatta i Skåne samtidigt som de studerar till specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulansvård – på Umeå universitet.

– I Region Skåne där vi arbetar har man som krav att minst en i ambulansen ska vara specialistsjuksköterska. Jag trivs bra inom ambulanssjukvården och kände att det var dags att ta steget med vidareutbildning, berättar Borglund.

Praktiska övningar på campus

Att läsa på distans innebär att man lägger upp sina studier på egen hand, och fungerar till stor del över internet. Vissa utbildningar är helt oberoende av studieort, medan andra har särskilda obligatoriska träffar.

– Det här är andra tillfället av tre som vi är på plats i Umeå den här terminen. När vi är här arbetar vi med det praktiska som inte går att göra över datorn – som simuleringsövningar och praktiska examinationer, säger Jansson.

– Utbildningen har än så länge uppfyllt mina förväntningar. De planerar de obligatoriska träffarna effektivt, och har varit väldigt tillmötesgående med att vi reser långt för att delta, avslutar hon.

Ökat utbud

Antalet kurser och program som går att läsa på distans över hela landet ökat från 1 784 stycken höstterminen 2017 till 3 119 stycken inför höstterminen 2018, baserat på antagning.se. Umeå universitet står för 10,5% av de utbildningarna.

Anmälan till höstens utbildningar har nu stängt.

Natalie Jansson

Redaktionen