Drogförebyggande arbete viktigt för kommunfullmäktige

Narkotika har nästlat sig in i Umeås högstadievärld och fastnat. Idag diskuteras problemet i Umeås kommunfullmäktige.
− Att narkotika förekommer på våra skolor är helt oacceptabelt och ska självklart bekämpas, säger Moa Brydsten, ordförande för för- och grundskolenämnden, i talarstolen.

Enligt en artikel från Folkbladet förkommer narkotikahandel på alla högstadier i Umeå kommun. Med utgångspunkt i Folkbladets rapportering väckte Elmer Eriksson (M) en interpellation som följdes av en utdragen diskussion om droger bland barn och unga.

− Även om 90 procent inte har testat narkotika betyder det att 10 procent har gjort det, förklarar Patrik Brännberg (AP) i kommunfullmäktige.

Jan Hägglund (AP) menar att partiernas ungdomsförbund måste ta striden mot droger. © Erland Segerstedt.
Jan Hägglund (AP) menar att partiernas ungdomsförbund måste ta striden mot droger. © Erland Segerstedt.

− Vi får inte glömma hur den här narkotikan har kommit till skolorna, tillägger Tommy Strand (M) i talarstolen.

Tommy Strand menar att om ungdomar har narkotikamissbruk under högstadiet kommer problemet följa med upp i gymnasiet. Jan Hägglund (AP) påstår att den stora användningen av narkotika kan bero på att flera partiers ungdomsförbund blir alltmer drogliberala.

− Vi har vissa ungdomsförbund som är spjutspetsar för drogliberalismen istället för att vara dörrvakter emot den, påpekar Hägglund under sitt inlägg.

Tar varje fall på stort allvar

Det förebyggande och motverkande arbetet mot droger i skolan ansågs av flera talare i nuläget vara bra, men inte tillräckligt.

Moa Brydsten (S) vill se en ökad samverkan mellan samhällsaktörer. © Fredrik Larsson.
Moa Brydsten (S) vill se en ökad samverkan mellan samhällsaktörer. © Fredrik Larsson.

− Skolan kan inte lösa problemet själva, påpekar Patrik Brännberg i kommunfullmäktige.

Moa Brydsten nämner att hon tror på ”samverkan mellan samhällets alla aktörer” och får medhåll från andra. Men Tommy Strand menar att det inte är nog.

− Alla partier är överens om samverkan. Men det räcker inte med samverkan, vi måste handla också, förklarar han under ett av sina inlägg.

− Vi måste fortsätta med det vi håller på med ändå till slutet. Vi måste motverka minsta lilla pillerburk som förekommer på skolan, instämmer den ursprungliga interpellatören Elmer Eriksson.

Moa Brydsten håller med.

− Om det finns åtgärder vi kan vidta är det självklart att vi ska vidta dem.

Johanna Salo

Redaktionen