Dyra hyror i Umeå -studenter får lite för sina pengar

Foto: Google Streetview

Studenter betalar dubbelt mer än medelhyran för sina lägenheter per kvadratmeter, enligt en undersökning som Aspiranten har gjort. Små lägenheter och korridorsrum  ger generellt sett mindre för pengarna jämfört med genomsnittlig hyreskostnad.

En färsk rapport från SCB visar  en fortsatt liten hyreshöjning, men i statistiken  står Umeå ut med de dyraste hyrorna  bland studentstäderna i norra Sverige. I Umeå är årshyran per kvadratmeter 1043 kr. Bland de städer som räknades in som norra Sverige kom Sundsvall tvåa med 1018 kr, medan Piteå är billigast med 914 kr per kvm. Aspiranten har gjort en beräkning på månadshyror för vanliga hyreslägenheter för studenter i Umeå:

  • Ett korridorsrum på Ålidhem från Bostaden AB, har en hyra på 168 kr per kvm.
  • En nybyggd studentlägenhet i Ålidhem från Balticgruppen, har en hyra på 191 kr per kvm.
  • En nyproducerad studentlägenhet med kokvrå från Svenska Studenthem, en hyra på 223 kr per kvm.
  • En vanlig hyresrätt med två ROK på Tomtebo från Lerstenen, 55 kvm, har en hyra på 95 kr per kvm.
  • En hyresrätt med två ROK i centrala stan från Bostaden AB, 48 kvm, har en hyra på 102 kr per kvm.

Medelhyran i en hyreslägenhet i Umeå ligger på 87 kr per kvm. Studenter som bor i mindre lägenheter betalar alltså mer än dubbelt så hög hyra än medeltalet för deras lägenheter, i jämförelse med bostadsytan, samtidigt som de  är bland dem som har den lägsta inkomsten.

Mycket nybygge

I kommunen råder ännu bostadsbrist, vilket de flesta studenter erfarit vid skolstart. Men i Umeå byggs det mycket nytt, och i ökad takt. Sedan 2012 upp till 2016 har andelen färdigställda lägenheter  i nybyggda hus tredubblats, och 1079 lägenheter producerades förra året.

Daniel Lindström, samhällsplanerare vid övergripande planering i Umeå kommun säger att kommunen styr bostadsmarknaden genom att ställa krav, så att de privata initiativen ska bygga bostäder som riktar sig till studenter.

-Den styrning vi har som ger mest effekt är den kommunala marken där vi genom olika markanvisningsavtal sätter villkor och krav på byggherrarna som ska få köpa marken, att de bygger en viss typ av bostäder, förklarar Daniel Lindström.

Statistiska Centralbyråns rapport kan hittas här och källa på bostadsbyggandet i Umeå hittas här. Aspirantens undersökning baseras på lägenheter ansedda vara vanliga för universitets studenter, och är hyran delat med bostadsytan.

Benjamin Backlund