Efter nedläggningen – framtiden oviss för judisk förening i Umeå

Oviss framtid för Judiska föreningen i Umeå.
SVT Västerbotten
Oviss framtid för Judiska föreningen i Umeå.

Efter återkommande hot och hat tvingades Umeås judiska förening lägga ner sin verksamhet i april 2017. Nu talar en före detta styrelsemedlem ut.
”Det känns som en begravning, det är sorgligt”.

Under flera år har den judiska föreningen i Umeå blivit utsatt för hot av nazister. Klistermärken, bilder på Adolf Hitler, och klotter på föreningslokalens väggar har varit frekvent förekommande.
Trots att föreningen under sammanträdena haft polisskydd har föreningsmedlemmarna en efter en slutat att besöka föreningens möten, på grund av hotbilden. Som en konsekvens valde styrelsen för att lägga ner föreningen under våren 2017.

Aspiranten har varit i kontakt med en styrelsemedlem i den numera nedlagda judiska föreningen i Umeå, som vill vara anonym.

Hur ser framtiden ut för Judiska föreningen i Umeå?
– Just nu så har luften gått ur oss i föreningen. Vi är tillbaka på ruta ett. Vi ska tömma vårt förråd i februari, vad som händer sen får framtiden utvisa. Det är i nuläget inte aktuellt med en omstart, vi vågar liksom inte tro på att det blir något bra.

Skulle du säga att ni är rädda?
– De flesta vågar och vill inte visa vilka de är, det handlar i grunden om rädsla. Jag är skiträdd, både för nazister, och andra. Många jobbar och har småbarn, de har något att förlora, och vågar därför inte visa vilka de är offentligt.

Såväl Umeåpolisen och Umeå Kommun har ju arbetat tillsammans med er innan lade ner, hur ser du på samarbetet mellan er?
– Vi har inget ont att säga om Polisen, de skötte allt perfekt. Kommunens tjänstemän har framför allt gjort det jättebra. Vi har lånat förråd av kommunen, och de har hjälpt oss på alla sätt som går.

Framtiden för föreningen i Umeå är som den före detta styrelsemedlemmen säger, oviss. Rädsla genomsyrar tillvaron för många, och flera vågar inte säga öppet att de är judar.

Martin Öström och Axel Gåve

Redaktionen