Ekologiskt i onödan

Majoriteten av de som Aspiranten invervjuar försöker äta ekologisk mat för klimatets skull. Ekologiskt är dock inte nödvändigtvis allt vad folk tror.

– Klimatmässigt är det sämre med ekologiskt. Det krävs större areal och mer jordbruksbearbetning, säger Stefan Jansson, proffesor vid Department of Plant Physiology, Umeå Universitet. Folk knyter ekologiskt till bättre klimat och hälsa, men det finns inget där.

Missriktad kritik
Jansson, som i flera år varit en förespråkande röst för genetiskt modifierade grödor, menar att klimatet skulle må bättre av större utbreddning av dessa produkter.
– I folks ögon är roundup, den mest kända produkten för GM-grödor, jättehemsk. Men för klimatet har det varit en hit! Det används mindre besprutningsmedel och har lett till att odlingar med stora arealer nu har helt plöjningsfritt jordbruk.

Förutom mer besprutningsmedel och mer klimatansträngande jordbruksbearbetning får dessutom ekologiska odlingar sämre avkastning – vilket betyder att mer mat går till spillo. Trots de positiva aspekterna finns dock genetiskt modifierade grödor inte att köpa i Sverige. Detta på grund av gamla, utdaterade lagar, säger Jansson.

Missnöjda studenter
I lördags klubbades det nya klimatavtalet igenom, där det fastslogs att målet är att hålla temperaturhöjningen till 1.5 grader. Universitetets studenter är dock inte imponerade. De vill mer än vad som är möjligt.

Anna-Sara, som studerar till högstadielärare är missnöjd med avtalet från Paris.
– Vet inte om jag är besviken eller om jag har tappat tron på politiken, säger hon till Aspiranten. Hon menar att avtalet inte är tillräckligt konkret, när det gäller vad som ska göras för att hålla sig till den bestämda gränsen på 1.5 graders höjning.
–  Jag har slutat äta kött och cyklar eller åker tåg, så långt det går. Äter svenskodlade frukter och grönsaker, och försöker äta ekologiskt. Men det är svårt eftersom det är så dyrt.

– Det känns inte som att politikerna tar frågan på allvar, säger läkarstudenten Adnan. Det blir mycket snack men inte mer än så. Hade de varit allvarliga skulle de gjort ekologiskt billigare.

Skepsis mot Paris
Studenterna på Campus och professorn håller med varandra om klimatavtalet – även om den sistnämnda understryker att han varken är klimatforskare eller insatt i avtalet.
– Det är ju lätt att säga stopp vid 1.5 grader men inte hur man ska göra för att hålla det. Svårt att veta om man har fog för sin optimism.

Text: Simon Magnusson