Elever om stressen i skolan

Ny statistik från Statistiska centralbyrån visar att stressen ökar bland gymnasieelever trots att 93 procent av alla tillfrågade anser att de får den hjälp de behöver för att klara av läxor i skolan.
Aspiranten har pratat med tre elever från två av Umeås största gymnasieskolor.

Namn: Sara Rindeskog993061_538578892865664_1888110628_n
Ålder: 17 år
Skola: Minvera gymnasium

Hur fungerar det med läxor på din skola/ ditt program ?
Vi har inga riktiga läxor, utan bara prov. Det är ett väldigt bra system eftersom vi kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

Känner du dig stressad i skolan ?
Nej ,det gör jag väldigt sällan. Om vi hade haft läxor att tänka på varje dag, så hade jag nog varit stressad hela tiden.

Hur mycket hjälp får ni för att klara av era uppgifter ?
 Det beror mycket på vilken lärare och vilket ämne, men oftast är lärarna väldigt bra på att se alla elever och ge de den hjälp de behöver.

269335_459779134095244_868209701_n

 

Namn: Gustav Bucht
Ålder: 16 år
Skola: Dragonskolan

 

Hur fungerar det med läxor på din skola/ ditt program ?
Vissa perioder har vi läxor nästan varje dag, men just nu är det ganska lugnt. I vissa ämnen är det mer läxor än i andra

 

Känner du dig stressad i skolan ?
Ja, när det är som värst så känner jag mig stressad. Jag försöker dock lösa det genom att sluta plugga när jag inte orkar mer, men ibland har vi så mycket jobb att det inte går.

Hur mycket hjälp får ni för att klara av era uppgifter ?
På vissa lektioner räcker hjälpen från läraren inte till och ofta är det ett alltför stort antal elever och endast en lärare. Läraren hinner då aldrig hjälpa alla som behöver det. Skolan vet om problemet, men det händer ingenting.

 

10502108_748544151858454_4535147368543001697_nNamn: Wilhelm Sandelin Anton
Ålder: 17 år
Skola: Minerva gymnasium

Hur fungerar det med läxor på din skola/program ?
Vi har knappt några läxor, förutom i matten. Det är ett väldigt bra system för de som kan kontrollera det. Jag brukar tycka att det är skönt att få ta ett större ansvar för mitt skolarbete och inte bli styrd av läxor varje dag.

Känner du dig stressad i skolan ?
Ibland, framförallt när vi har många prov på samma gång. Lärarna kan fråga oss vad vi tycker om tidsplanen, men oftast bestämmer de själva.

 Hur mycket hjälp får ni för att klara av era uppgifter ?
Vi brukar ha flera extrainsatta möten med lärare för de som behöver mer hjälp med olika ämnen. Oftast fungerar detta väldigt bra och jag känner aldrig att hjälpen till oss elever inte räcker till.

Text: Viktor Appelqvist

 

 

 

Redaktionen