Ett samtal om feminism nu och då

Sebastian Rubin, Gudrun Nordborg, Wilma Lindell Nillson och Annika Norlin samtalar om feminism.
Ninni Mikael
Sebastian Rubin, Gudrun Nordborg, Wilma Lindell Nillson och Annika Norlin samtalar om feminism.

Många besökare kom igår till Västerbottens museum när det arrangerades ett öppet samtal om feminism utan generationsgränser.
-Jag trodde inte att det skulle komma så många och det visar på att det finns ett behov av att diskutera feminism, sägerAlexandra A. Ellis curator, dokumentärfotografi på Västerbottens museum.

A. Ellis menar att responsen på arrangemanget blev positivt och att publiken blev större än väntat. Västerbottens museum har valt anordna samtalet då de menar att det finns för få tillfällen där personer från olika generationer sitter och samtalar gemensamt om olika frågor. De valde feminism som ämne för att det är föränderligt och har tagit olika uttryck genom tiderna.

-Jag tycker att det kändes spännande att gå över generationsgränser, det blir som en drivkraft att jobba vidare och det kommer fram nya perspektiv säger Gudrun Nordborg, som var en av deltagarna i samtalet.

A. Ellis tycker att den positiva responsen och publikens delaktighet har gett mersmak för samtalsformen men i dagsläget har man inte planerat några ytterligare samtal om just feminism på Västerbottens museum.

Feminism nu och då

Annika Norlin sångare i Säkert! ledde samtalet mellan youtubern Wilma Lindell Nilsson, juristen och aktivisten Gudrun Nordbord och Sebastian Rubin, medlem i organisationen ”Män i Umeå”.  Samtalet som ägde rum den 28/1 skildrade feminism genom diskussion om olika ämnen. Det handlade bland annat om hur det är att vara feminist, varför man är det och hur det har varit i olika tider.

Norlin inledde samtalet med att prata om hur det var för henne att växa upp på 80-90-talet där hon upplevde att det inte pratades om feminism. Det blev utgångspunkten för samtalet och det har funnits olika förutsättningar för alla deltagare. Wilma Lindell Nilsson som är en 18-årig youtuber från Umeå började till skillnad från Norlin i en tidig ålder tänka på feminism och dess betydelse för henne.

-Jag har fått reda på feminism via sociala medier, jag var väldigt tidig med feminism och jag är väldigt glad att det tagits upp mer, sa Lindell Nilsson under samtalet. De områden som berör henne mest är sexism, objektifiering och machokultur. Hon använder sin youtubekanal för att prata om dessa ämnen och för att lära ut och upplysa sina följare.

Ensam är stark?

Norlin frågade deltagarna under samtalet om hur de har valt att jobba med feminism, och om det sker i grupp eller individuellt.

Sebastian Rubin som är medlem i organisationen ”Män i Umeå” och insatt i gamingvärlden, fick upp ögonen för feminism när hans bild om jämställdhet inom bland annat datorspel inte stämde överens med det han tidigare trott. Han menar att det finns en machokultur inom spelvärlden som är svår att rubba och berättar vidare att kravet för förändring skulle vara att man går ihop som ett kollektiv och skapar manifestationer för att nå ut till fler.

-Machokulturen är viktig att prata om, det är många killar som känner sig hotade av feminismen, berättade Rubin i samtalet.

Gudrun Nordborg, 71 år, som har en lång bakgrund av feministisk aktivism och är hedersdoktor vid Umeå Centrum för genusstudier lyfte fram hur det har varit för hennes generation att vara aktivister. Nordborg berättar om en händelse som inträffade när hon var yngre och fick ett brev med ett dödshot.

-Det är viktigt att gå ihop och rubba på det man tycker är fel, man är mindre sårbar om man inte är ensam, sa Nordborg under samtalet.

 

 

Sandra Marschall, Ninni Mikael

Redaktionen