Fler flickor än pojkar i åldern 16-18 år är stressade

woman-2775273_1920
Stressen ökar bland ungdomar.

Många unga känner sig stressade, speciellt flickor. En negativ trend som fortsätter öka bland ungdomarna i Sverige.
– Jag tycker det är oroväckande att så många unga mår dåligt, säger Sara Helin, psykolog.

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) uppger 69 procent av flickorna, i åldern 16-18 år, att de känner sig stressade minst en gång veckan. Däremot är det endast 34 procent av pojkarna som i samma ålder upplever stressymptom.

  Oftast handlar det om att unga känner press och krav i den situation man befinner sig i. Dels krav och press på att lyckas i skolan. Många känner även stress över att hinna med vänner, träning och  sociala medier. Det kan vara svårt att hitta balans och många har massa ”måsten” som ska hinnas med, vilket skapar stress, säger Sara. 

Vanligare bland flickor än pojkar

En stor del i att stressen upplevs högre hos flickor jämfört med pojkar har med skolan att göra. Det är, enligt SCB, vanligare att flickor känner stress på grund av läxor och prov till skillnad från pojkar.

– Det kan handla om att tjejers självkänsla oftare hänger ihop med höga prestationer, vilket är en stor stressfaktor. Det finns även samhällsfaktorer om hur tjejer ska och borde vara, vilket påverkar ens inre och yttre stress. Jag tycker också att det är vanligt att många tjejer eftersträvar perfektion och en idealbild som ej är realistisk, menar Sara.

Trots mycket kunskap inom området fortsätter den negativa trenden att öka hos ungdomar. Något som Sara tycker man ska ta på största allvar.

– Det är oroväckande att så många unga mår dåligt, allt fler upplever stress, nedstämdhet och ångest. Något som bland annat påverkar studieresultaten, men även livskvalitén. Jag tycker man borde ta tag i att undersöka orsakerna till denna trend och se hur man kan arbeta förebyggande med psykisk ohälsa hos unga samt prata mer om psykisk ohälsa för att göra det mindre tabubelagt i samhället.

Hur hjälper man någon som känner sig stressad eller ser symptom på stress?

  Man kan arbeta på olika sätt. Det beror lite på hur ungdomens situation ser ut och om det finns någon tydlig orsak till försämrat mående, säger Sara och fortsätter:

– Men man behöver kartlägga hur dagarna ser ut samt reflektera över om någon fysisk förändring bör göras för att skapa mer balans. Kanske behöver man göra en planering som personen kan följa under en period? Även viktigt att bibehålla regelbundenhet med sömn, kost och motion.

Däremot, trots att det är stressigt trivs större delen av alla 12-18-åringar i skolan. Mer än hälften av ungdomarna, närmare 62 procent, trivs mycket bra i sin klass. Åtta av tio anger att de för det mesta får den hjälp de behöver av lärarna och i stort sett alla ungdomar upplever att de har minst en nära vän i klassen. 

Amanda Delgado Johansson