Folktandvården kritiseras för smygavgift

En instruktion om användning av tandtråd hos Folktandvården kostade Elin Forsell 420 kronor.
– Det kändes inte rimligt på något sätt att betala så mycket för den åtgärden, säger hon till VK.

Folktandvården i Umeå har fått kritik från flera patienter på grund av debiterade smygavgifter. En av patienterna fick kännedom om kostnaderna först efter tre besök.

– Jag upptäckte då att de tagit betalt för denna åtgärd vid alla tre tandläkarbesöken, säger patienten, som vill vara anonym, till VK.

Enligt Ulf Söderström, tandvårdsstrateg i Folktandvården i Västerbotten, beror patienternas reaktioner delvis på brister i kommunikationen, något han beklagar. Men han säger också att kostnaden på 420 kronor för en tandtrådsvisning följer de nationella riktlinjerna som man kan debitera för.

Chefen på kliniken som Elin Forsell besökte har nu kallat till en arbetsplatsträff där problemet ska diskuteras.

Text: Mats Pääkkölä & Vendela Wikström

Redaktionen