Forskare vill se hur fysisk träning påverkar e-sportare

Oscar Wass, magisterstudent i Idrottsmedicin på Umeå Universitet, vill testa hur fysisk träning påverkar e-sportare och hobbyspelare. Han är huvudansvarig för en studie som testar e-sportare innan och efter en 6-veckorsperiod med högintensiv träning för att se hur träningen påverkar deras prestationsförmåga.

Det finns redan forskning som har visat på hur de som spelar spel får högre reaktionsförmåga än vanligt, menar Oscar. Han vill nu se huruvida fysisk träning också har effekt på prestationen hos e-sportare eller de som spelar mycket.

Oscar gjorde sitt examensarbete i Idrottsmedicin inom samma forskningsområde men då testade de elever på e-sportprogrammet på Strömbäcks folkhögskola, vilket VK har skrivit om.

– Då kollade vi hur fysisk träning påverkar mental trötthet men studien var för bred för att kunna komma fram till något signifikant. Nu smalnar vi av studien till att mäta syreupptagnings- och reaktionsförmåga istället och hoppas att det ska vara lättare att mäta skillnader, säger Oscar.

Försökspersonerna får inte ha tränat för mycket

Studien kommer utföras under våren och de hoppas få tag på tillräckligt många spelare som uppfyller kriterierna. De vill testa personer mellan 20 och 28 år som spelat e-sport minst 20 timmar i veckan under de senaste tre månaderna, de ska dessutom inte ha tränat mer än 4 timmar i veckan.

De har haft svårt att få tag på deltagare till studien och har därför fått skjuta upp försöksperioden. De söker just nu folk som passar in på kriterierna och hoppas bli färdiga till nästa vår.

– Definitionen av e-sport är väldigt bred, egentligen kan det vara någon som spelar spel mot andra online eller lokalt, vi inkluderar även hobbyspelare i studien, fortsätter Oscar.

Lyon Esport 9 - Team Indy Spensable (side)
© Xavier Caré / Wikimedia Commons

E-sport har blivit jättestort

Han säger också att han själv gärna följer e-sportscenen och att det har blivit en jättestor bransch som omsätter miljoner. Dock är skador ganska vanliga, det kan vara underarmsskador eller andra problem som uppstår vid långa perioder av stillasittande med spända handleder och händer.

– Jag har märkt hur spelare som skadas har svårt att ta sig tillbaka till elitscenen, det är viktigt att se till omständigheterna runt själva spelandet också, säger Oscar.

Han menar att det kan bli allt mer viktigt att tänka på fysisk träning och andra yttre aspekter som kan påverka sporten, det är en utveckling som kan driva e-sporten vidare.

E-sportutbildningen på Strömbäcks folkhögskola har också fokuserat på villkoren utanför spelandet enligt VK. Där får studenterna lära sig att tänka på allt från kost, hälsa och sömn till lagsamarbete och avtalsrätt.

Elias Liljeström

Redaktionen