Fortsatt kritiskt i Myanmar – över 400 000 människor på flykt

Situationen i Myanmar är fortsatt kritisk. De senaste veckorna har närmare 400 000 människor tvingats fly landet. Nu uttalar sig Sveriges utrikesminister om den kritiska situationen i sydostasien.

Under ett par veckors tid har nu muslimska invånare i Myanmar flytt delstaten Rakhine. Det är den muslimska minoritetsgruppen rohingya som flyr landet efter förföljelse och hot från gerillarörelser i landet.  De flesta har flytt till grannlandet Bangladesh, och enligt Unicef är 80 procent av dessa kvinnor och barn.

Utrikesministern förfärad av våldet

Sveriges utrikesminister Margot Wallström skriver i ett pressmeddelande på regeringens hemsida att hon är förfärad av det fortsatta våldet och hur det har trappats upp under de senaste veckorna. Wallström är även orolig  över de uppgifter hon fått om oproportionerlig och onödigt våld från militär och säkerhetsstyrkor mot civila. detta är någonting som Wallström vill se ett stopp på.

– Detta måste upphöra. Humanitärt stöd måste tillåtas nå de som är i behov av skydd och hjälp. Som alltid i kriser och konflikter finns kvinnor och barn bland dem som lider mest, berättar utrikesminister Margot Wallström i ett pressmeddelande. 

Granskningar av mänskliga rättigheter kan tillämpas

Wallström säger även att grundliga och oberoende granskningar av övergreppen av de mänskliga rättigheterna måste tillämpas. Ansvariga personer för krisen ska även ställas till svars.

– Undersökningskommissionen, som etablerats av FN:s råd för mänskliga rättigheter, måste ges tillgång till området och möjlighet att träffa de människor som berörs, säger Wallström.