Fortsatt positiv utveckling för landets kaféer

Att gå på restaurang och kafé blir allt populärare i Sverige. En sammanställning från SCB visar att tillväxten är god för de flesta typer av restauranger, men kaféernas utveckling är störst. Björn Arnek på Visita tror att det beror på våra ändrade kafébesöksvanor:
–­  
Kaféernas utveckling är dubbelt så snabb som de andra restaurangkategorierna.

Restaurangernas totala försäljning ökade med 6,2 procent under augusti jämfört med samma månad förra året. Kaféerna som restaurangkategori ökade med hela 16 procent.

–­  Kaféerna har det gått bra för sedan man började föra statistik och de har vuxit bäst de senaste fem, sex åren. Deras utbud och koncept har utvecklats, samt våra kafévanor, berättar Björn Arnek, ekonom på branschorganisationen Visita.

Björn Arnek på branschorganisationen Visita
Björn Arnek på branschorganisationen Visita. Foto: Pressbild Visita

– ­ En stark tillväxt hos kaféerna gäller för hela året och särskilt under sommaren. Det kan bero på trenden att konsumtionen ökar hela tiden då vi får fler turister och invånarna får det överlag bättre ställt. Det kan också ha att göra med att arbetslösheten sjunker och att restaurangbranschen följer konjunkturen, förklarar Arnek

 

Olika utveckling för restaurangtyperna
I en sammanställning från Statistiska Centralbyrån (SCB) framgår det dock att utvecklingen mellan olika restaurangkategorier skiljer sig märkbart. Kaféernas försäljningsökning med 16 procent skiljer sig stort från försäljningen i kategorin personalrestauranger, som minskade med 12,5 procent.

–­  De flesta restaurangtyper har utvecklats likartat bortsett från kaféerna som vuxit dubbelt så snabbt. Personalrestauranger är upphandlade av företag, och de har en annan typ av affärslogik och påverkas mycket av företaget. Exempelvis om det går dåligt för Scania så kanske restaurangen lägger ner, förklarar Arnek.

–­ Och en del går bra i år endast för att det gick väldigt dåligt för dem förra året, skrattar han.

Behöver inte betyda att det går bra
Siffrorna från SCB:s sammanställning visar på en positiv ekonomisk utveckling för landets restauranger och kaféer. Att omsättningarna ständigt ökar inom restaurangbranschen kan låta bra, men enligt Björn Arnek behöver siffrorna inte betyda att det går bra för alla restauranger och kaféer.

–­  Även om det är en stor omsättningsökning i restaurangnäringen så uppfattar inte restaurangerna enskilt att lönsamheterna är goda, säger han.

–­  De är ofta ganska missnöjda. Det kommer många nya restauranger och kostnadsökningar som ställer till det, så som höjda arbetsgivaravgifter.

Text: Cecilia Sandqvist
Lukas Johansson