Fortsatt tomma platser på polisutbildningen i Umeå

Polisutbildningen i Umeå lyckas fortfarande inte fylla utbildningsplatserna, trots det höga söktrycket nationellt. Av de 800 utbildningsplatser som finns på de tre polisutbildningarna i landet har 693 sökande erbjudits plats och i Umeå gapar varannan stol tom.

Som Aspiranten tidigare rapporterat och som Folkbladet rapporterade om igår har polisutbildningen vid Umeå universitet fortfarande inte lyckats fylla utbildningsplatserna vid utbildningen. Av de 175 platser utbildningen erbjuder har endast 64 studenter antagits denna termin. De 50 utbildningsplatser som erbjuds på distans är dock fullbelagda.

De politiska partierna har utlovat stora satsningar på polisen och Socialdemokraterna har föreslagit en satsning på 10 000 nya poliser till 2024. Detta är någonting som Lars Erik Lauritz föreståndare på polisutbildningen i Umeå inte tycker är realistiskt.

– Jag har svårt att se logiken i att ordna fler studentplatser när problemet med de platser man redan har är att man inte fyller dem med studenter. Med förutsättningarna som finns i dag så skulle man inte fylla de utbildningarna, säger han till Folkbladet

Det låga antagningstalet gör att det är relativt få polisstudenter som utexamineras. Lauritz bild är att det i år kommer att vara fler poliser som lämnar myndigheten än vad det är poliser som utexamineras vid polisutbildningarna. Han menar även att det är läge att utreda frågan på allvar och inte bara konstatera att det är för få sökande.

Olle Larsson