Fortsatta oklarheter kring Guitarsfastigheten

Det är fortsatta oenigheter kring fastigheten Siv 1, där Guitars the Museum ligger, i centrala Umeå. De politiska beslutsfattarna har ännu inte enats kring frågan. Nu ser framtiden oviss ut för fastigheten.

Redan ifjol kom uppgifterna att Siv 1, eller Guitarsfastigheten som den också kallas, var aktuell för en försäljning. Detta då den dåvarande hyresgästen restaurangen och musikscenen Guitars gått i konkurs. Guitars the Museum finns dock fortfarande kvar i fastigheten och det var någonting som kommunen ansåg vara viktigt vid tillfället.

– Vi har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna att säkra en långsiktig överlevnad för gitarrmuseet, eftersom vi anser att det är viktigt för Umeå att det finns kvar, sa Hans Lindberg till VK då.

Fortsatta frågetecken

Nu dryga året senare finns det fortfarande frågetecken om vad som ska hända med fastigheten. Försäljningen har lagts på is för tillfället och det råder stor oenighet bland de politiska partierna om vad som ska hända med fastigheten. Kommunen har ett behov av lokaler för olika skoländamål och ser fastigheten som ett alternativ till detta. Moderaterna och Liberalerna vill däremot fullfölja försäljningen, medan Vänsterpartiet och Centerpartiet vill avbryta och behålla fastigheten i kommunens ägo. Socialdemokraterna vill avvakta och utreda frågan vidare.

En av våra grundläggande uppgifter

Socialdemokraterna ser dock inga problem med att fastigheten skulle bli en del av fastighetsbeståndet. De vill däremot se ett större underlag om hur skolans behov ser ut och vad eventuella ombyggnationer och kostnader skulle se ut innan de kan ta ett beslut.

– Att tillgodose skolans lokalbehov är en av våra grundläggande uppgifter, säger Margareta Rönngren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen till Folkbladet. 

Olle Larsson