Framtida hotell kan komma att skugga Skogis verksamhet

Det är inte bara Balticgruppen som har överklagat bygget av hotell och klätterhall vid IKSU. Skogshögskolans studentkår har också lämnat in en överklagan då de anser att bygget blir både för högt och tar för stor plats.

I den överklagan som kåren har lämnat in, finns en rad problem med bygget presenterade. Till exempel tror Kåren att det nya tillägget kommer innebära försämrade parkeringsmöjligheter, försämrade möjligheter att hyra ut lokal, samt försämrad sikt och en ökad skuggbildning.

Skogshögskolans studentkår räknar också med att behöva mer plats för hundburar då de tror att antalet studenter vid skolan kommer öka i framtiden. Med tanke på den mängd konsekvenser som den stora ändringen kan medföra för Skogshögskolans studentkårs verksamhet, vill kåren istället att byggnadsnämnden ska på nytt se över detaljplanen och ompröva den plats där bygget ska stå.  

Jenny Kejerhag och Stina Bergström