Framtidens vårdboende är trådlös och från Umeå 

Två arbetsterapeutstudenter från Umeå Universitet har arbetat fram vad de tror är framtidens app för sjukhälsovården, något de kallar eHälsa. Appen som ska vara uppkopplad till ett helt hem ska både vara stöd för de inneboende äldre och ge sjukvårdsforskare nya data för framtida studier 

– Det finns appar som är som stöd för träning för äldre, men vår har den funktionen med jättemånga andra funktioner till exempel att den ska kunna styra belysningen i rummet, badrummets toalettlock, har man inte förmågan att öppna det själv ska man kunna trycka på en knapp i appen eller styra funtionerna med verbala kommandon, säger Sandra Brömster, en av de två studenterna bakom projektet.

Sandra Brömster och hennes kurskamrat Berfin Demir har utgått från en enligt dem väldigt bred målgrupp för sin app och sitt smarta hem. Bland målgruppens behov nämner de bland annat fysisk aktivitet, sensorer som kommunicerar med appen för att känna av vart den äldre är i rummet, men även funktioner för att stödja dem med nedsatt syn genom tydliga färger både i appen och till resten av hemmet.

– Vi har arbetat så att allt ska vara trådlöst, och att appen ska vara kopplad till datorer och väggskärmar som vi har byggt ett koncept ifrån så alla de här tekniska lösningarna ska vara trådlöst, och då blir det också mindre risk för fallolyckor, fortsätter Brömster.

Och fallrisken är en aspekt av äldres besvär både på äldreboende och i äldres egna hem som de två studenterna ser som en viktig aspekt att lösa i framtidens smarta hem. Genom att slippa sladdarna och med hjälp av strategiskt utplacerade uppkopplade sensorer ska det uppkopplade hemmet kunna larma både ett aktivt och passivt larm till vårdpersonal och larmcentral vid behov.  Hemmet ska via det interna nätverket kunna kommunicera både med resten av hemmets möbler och tekniska lösningar samt vårdpersonal för att alltid vara medveten om sina inneboende.

– Om vi ser att en äldre är på toa och är där en för lång stund, där längden för ett normalt toabesök är inställt i appen, och personen inte kommit ut under den här tiden så ser sensorerna att personen är inne i badrummet. Då går ett larm från appen till vårdpersonal eller till en forskare som håller i ett forskningsprojekt runt den här personen och i och med det ökas säkerheten för den äldre, förklarar Sandra Brömster kring systemets säkerhet.

– Vi har också tänkt att möblering som soffor ska vara av antihalkmaterial så att de inte faller från soffan, och så ska de kunna höja och sänka rummets olika möbler automatiskt genom appen, tillägger Berfin Demir

Så de två studenterna har under sitt projekts gång fått fram flera övergripande teknologiska lösningar för problem de har identifierat inom vården och i äldres boende. Och även om de tror att teknologin bakom deras prototyp till ett uppkopplat smart hem redan finns tillgänglig anser de att det behövs ordentliga resurser från svenska vårdgivare som ser potential i projektets framtida utveckling.

– Det är ganska kostsamt om man ska ha lösningen i ett hem, det kostar med alla sensorer och att göra miljön anpassningsbar för att appen ska fungera i hemmet så miljön måste ju anpassas väldigt mycket. På ett vårdboende är det lättare att göra miljön anpassningsbar om man bygger det rätt från början men om man tänker individuellt i äldres hem så är det ju lite mer kostsamt så det är det hindret som finns egentligen.

Olle Larsson & Oscar Söderström