Genusfotografen vill utmana könsstereotyper

Genusvetaren och fotografen Tomas Gunnarsson ställer under kommande veckor ut bilder från sin handbok ”Bilder som förändrar världen”. Under torsdagsförmiddagen höll han en föreläsning om vikten av att öka medvetenheten om genus inom media.

I veckan öppnades fotoutställningen “Bilder som förändrar världen” upp på Umeå universitet. Utställningen är baserad på bilder från handboken med samma namn, som är ett samarbete mellan Gävle kommun och Tomas “Genusfotografen” Gunnarsson.

Hur uppkom idén till bildboken?

– Jag hade tidigare kritiserat Gävle kommun för deras reklambilder i min blogg, då de helt saknade ett genustänk. Därefter hörde de av sig och ville göra ett samarbete för att på nytt marknadsföra kommunen, utan onödiga könsstereotyper.

Vad vill ni visa upp med fotoutställningen?

– Vi vill inspirera och vägleda till en mer genusmedveten och inkluderande kommunikation. Fördomar och stereotyper blockerar oss individer från att drömma fritt och där vill vi göra en förändring. Genom att visa upp de genusmissar som görs i både bild och text så skapar vi en större medvetenhet som också för att fler vill ändra sitt tänk, berättar Tomas Gunnarsson.

Många var på plats under föreläsningen och titt som tätt bröt åhörarna ut i skratt.

Är det ett medvetet val att använda sig av humor så pass mycket som du gör, även fast du trots allt pratar om ett allvarligt ämne?

– Ofta så tycker jag att de bilderna man visar upp får tala för sig själva och när man pekar ut vilka sjuka sätt vi skildrar män och kvinnor på i bild så blir det väldigt komiskt. När jag visar upp exempel på “gender swap”, där man låter män göra typiskt feminina saker i bilderna och vice versa, så är de första reaktionerna alltid skratt. Vi är så ovana att exponeras för den typen av bilder att det blir skrattretande.

Gunnarsson är utbildad journalist och genusvetare, och har arbetat som frilansfotograf sedan 19 års ålder.

Hur kommer det sig att du började rikta in sig på just genusfotografi?

– Jag har alltid varit genusintresserad egentligen. När jag fick mitt första journalistiska jobb på Sundsvalls Tidning halkade jag snabbt in i grabbiga miljöer och uppmärksammade att det fanns en tydlig brist av genustänk i hur vi ställde frågor och tog bilder av både män och kvinnor, säger Tomas Gunnarsson och fortsätter.

– När jag tog bilder av män märkte jag snabbt ett mönster. De kollade aldrig in i kameran, och utförde alltid någon form av aktivitet samtidigt som man försökte ta bilder av dem. Kvinnor gjorde istället det motsatta. De såg in i kameran, poserade och fick vara passiva. Efter att jag jobbat som fotograf under en tid började jag studera genus och därefter satte jag samman de två delarna i mitt jobb.

Varför är det så viktigt med genus och bredare representation inom fotografering?

– Fotografier vi exponeras för skildrar också vår verklighet. Vågar vi utmana genusklyschor i bildskildringar så kan vi skapa fler förebilder som får oss att tänka bredare.

Som exempel berättar Tomas om ett jobb han gjorde för en gymnasieskola.

– Majoriteten av alla på Byggprogrammet var killar och på Barn- och fritidsprogrammet var den större delen istället tjejer. Deras första reklambilder inför kommande gymnasieval visade en kille som stod och snickrade för Byggprogrammet medan Barn- och fritidsprogrammet var en tjej som log in mot kameran med en massa barn runtom sig, förklarar han.

– När vi tog de nya bilderna gjorde vi helt enkelt tvärtom och lät en man vara ansiktet utåt för Barn- och fritidsprogrammet och omvänt. Detta skapade nya förebilder och visade att man inte behöver göra sitt gymnasieval efter tidigare könsfördelningar.

Kan du ge några grundläggande tips för alla som vill skapa ett mer jämställt innehåll i deras bilder?

– Att ha en jämn representation är viktigt. Idag väger mäns röster tyngre då de har 70 procent av utrymmet i media. När man intervjuar och tar bilder måste man tänka på att ha en jämnare fördelning och inte bara slentrianmässigt prata med män.

– Sen består inte en bredare representation av bara genus. De sju diskrimineringsgrunderna är bra riktlinjer att följa och består av kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Slutligen påminner han om att alltid trotsa stereotyper och öka sitt medvetande.

– Utmana könsstereotyper! Om vi är mer medvetna kan vi också tänka bredare och slipper förhålla oss efter tråkiga schabloner.

Vad tyckte besökarna om utställningen?

Jennifer Söderlund