Halka vanligaste orsaken till cykelolyckor

De senaste dagarnas kyla har orsakat flertalet olyckor bland cyklister. 
– Vintern kommer så plötsligt, så man är inte beredd på att det ska bli halt så fort, säger studenten Anna-Stina Johansson.

Nu när hösten är här blir det isiga väglaget en väsentlig trafikfara för Umeås många cyklister. Enligt Väg- och transportforskningsinstitutets (VTI) undersökning om cykelolyckor beror cirka 44 procent av alla singelolyckor på dåligt väglag vilket gör det till den vanligaste orsaken. Kristoffer Engstrand på Trafikverket förklarar att det inte finns någon nationell plan för att minska det antalet, men att varje kommun har ansvar att se till så att vägarna är säkra att cykla på.
– Förutsättningarna ser väldigt olika ut i hela landet, men om cykelvägarna inte uppfyller de krav som finns så ska de sandas eller saltas så fort som möjligt.

Anna-Stina Johansson, som ramlat några gånger på grund av halka, ser det dock som cyklistens eget ansvar att ha koll på om vägarna är dugliga eller inte.
– Man ser ju om det är sandat, är det inte det borde man vara lite mer försiktig.

Text och foto: Nelly Fernström

Redaktionen