Han är Humseks nya ordförande

Alexander Haraldh är nu Humseks nya ordförande
Olle Larsson
Alexander Haraldh är nu Humseks nya ordförande

Av humanister för humanister. Så skulle Humanistiska sektionen vid Umeå studentkårs arbete kunna beskrivas som. Nu har de valt en ny ordförande. Möt litteraturstudenten Alexander Haraldh, Humseks nya ordförande.  

Med utgångspunkt från Ålidhem och ursprungligen från Sundsvall startade 22-åringen studierna förra hösten på litteraturprogrammet. Snabbt blev han involverad i kårföreningen Lit och nu sitter han som ordförande för Humanistiska sektionen

– Det känns kul och inspirerande att vara ny ordförande för Humsek. Det är kul att höra att det finns ett så stort engagemang i de olika föreningarna och det är roligt, säger han.

Till för studenterna

Humanistiska sektionen vid Umeå universitet är till för de studenter som läser humaniora vid Umeå universitet. Humsek jobbar utifrån fyra fokusområden där utbildningen och studenternas välmående är i fokus.

– Vi sitter med som en mellanhand mellan den enskilda studenten och studentkåren. Det huvudsakliga syftet är att bevaka och hålla koll på utbildningen för de som läser humaniora, säger Haraldh.

Arbetet sker genom att ha representanter i olika typer av råd, bland annat utbildningsstrategiska rådet som arbetar för att stärka kvaliteten på utbildningar vid universitetet.

– Det är viktigt att komma ihåg att Humsek är för humaniststudenter av humanister. Vi är helt beroende av våra medlemmar och deras engagemang, menar han.

Större gemenskap

En del av arbetet som genomförs är att bilda en större gemenskap mellan de olika programmen och mellan kårföreningarna. Det finns exempelvis planer på en gemensam inspark mellan de olika programmen för de som inte har någon inspark för de nya studenterna.

– Ett av målen framöver är att arrangera en gemensam inspark för de program som inte har någon inspark och för de program som inte tillhör någon förening. Det är många program som inte har insparkar och detta tillsammans med Humsek-sittningen vi arrangerar gör vi för att öka gemenskapen mellan föreningarna och hela Humsek, avslutar han.

Olle Larsson