Inget rasistiskt brus i Folkets Hus

Henrik Agerhäll talar under måndagens kommunfullmäktige.
Henrik Agerhäll talar under måndagens kommunfullmäktige.

En hetsig debatt om Folket Hus värdegrund uppstod under måndagens kommunfullmäktige. Debatten utgick från en interpellation av Henrik Agerhäll från Sverigedemokraterna med titeln Kommunens relation till Umeå Folketshus. Många reagerade starkt och motsatte sig att förslaget togs upp för debatt.

I mötesboken publicerad på kommunens hemsida inför kommunfullmäktige, går det att läsa att Henrik Agerhäll (SD) ställer frågan ”Tycker du det är förenligt med demokratiska principer att institutionen Umeå Folkets Hus som till 98 procent ägs av Umeå kommun, vägrar hyra ut lokaler till ett av de partier som finns representerade i Umeå kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna” till Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Hans Lindberg svarade med att säga att föreningen själva måste kunna besluta om sin värdegrund.

– Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med 600 medlemsföreningar som driver Folkets hus och Parker med mera. Umeå Folkets Hus representeras av en demokratiskt vald styrelse som har egna årsmöten. Föreningen måste därför själva kunna besluta om sin värdegrund.

Lindberg påpekade även att det är bra att Folkets Hus har en policy och ett starkt minoritetsskydd som gör att alla kan känna sig trygga, och att Folkets Hus gör ett bra jobb och att det därför inte finns någon anledning att ändra på någonting.

Interpellationen togs upp i tre omgångar och många blev upprörda över att den överhuvudtaget togs upp, en av dom som motsatte sig interpellationen var Åsa Bäckström (V) som uttryckte sig kort men bestämt.

– Den värdegrund som det partiet har (SD), är inte för mig. Jag känner mig rädd och vill inte sitta kvar i kommunfullmäktigesalen.

Även Ellika Nordström tyckte att det var konstigt att interpellationen fick ställas, och uttryckte att det handlade om ”klockren rasism”.