Högre hyror enligt ny rapport

Nybyggda boenden i Västerbottens län är billigare än det svenska genomsnittet, enligt statistik från SCB. Det nationella medeltalet för hyresrätter uppgick till ungefär 1700 kronor/kvadratmeter år 2015. Samtidigt låg insatsen per kvadratmeter för bostadsrätter på drygt 32 000 kronor.

Motsvarande siffror för Västerbottens län är 1600 kronor per kvadratmeter för hyresrätt och en insats på drygt 23 000 kronor för bostadsrätter under samma år. I siffror ett 6 respektive 40 procent dyrare nationellt snitt.
– Rent allmänt är hyreshöjningarna för redan existerande lägenheter måttliga i Umeå, men kostnaden för nyproduktion är hög, vilket gör att hyran i nybyggda lägenheter är högre, säger Charlotte Lundberg-Jonsson, förhandlare på Hyresrättsföreningen.

Trots en relativt billig hyra i länet, har hyran på nybyggda bostäder höjts från föregående år. En tendens som Västerbotten delar med resten av  landet. Ungefär 6 procent ligger rikets ökning på medan ökningen för Västerbottens Län är mer osäker. 

SCB har ett bortfall på 16 procent i sin statistik för nybyggda boenden och ska därför tas med en nypa salt, men en tydlig tendens är att det blir dyrare att bo i länet samtidigt som det är billigare än det nationella snittet.
– Det är bostadsbrist i Umeå och givetvis svårt att få tag på ett boende, men eftersom att  Bostaden och andra privata aktörer bygger så mycket lägenheter nu så formodas det bli lättare att hitta boende i framtiden, säger Lundberg-Jonsson.

Adam Wenell