Hotet mot renpopulationen – inte vad det sett ut att vara

Lokala beslut har stor betydelse för antalet renar i Sverige. Det visar en ny studie från Umeå universitet. De lokala faktorerna bidrar till mer dramatiska effekter än vad klimatförändringarna gör.

Studien som leddes av Alessia Uboni, postdoktor vid Umeå universitet, fokuserar på att  lokala faktorer påverkar renpopulationen. Det har hävdats under tidigare år att antalet renar rasar på grund av klimatförändringar.

På grund av skogsexpolatering försvinner renarnas mat i samband med att skogen huggs ner. Detta gör att renarna har svårigheter att få tag på mat. Även byggandet av dammar påverkar genom att isen inte blir lika stabil som förr. Utan en stadig is får renarna det besvärligt att ta sig runt i vissa områden i jakt på mat. Uboni menar på att dessa faktorer är ett problem.

– Renskötarna får förflytta renarna med lastbilar då de inte kan gå över isen själva. Detta är dyrt, kräver mycket arbete och är komplicerat.

Till skillnad från andra delar av världen håller sig antalet renar relativt stabilt i Sverige.

– Tidigare studier har sagt att antalet renar sjönk överallt i världen. Men vi hittade att vissa populationer faktiskt blev större och andra var stabila. I Sverige har det varit en del variation i antalet renar, men det har varit stabilt, säger Uboni.

På frågan vilka hon skulle vilja läser studien och vilka som kan göra något åt det här, svarar Uboni att det främst är två grupper.

– Både renskötarna såklart, men också politiker. Med studien hoppas vi på en förbättrad dialog mellan dessa grupper.

 

 Sofi Röjlar, Shanelle Nordgren