IKSU satsar på ny klätterhall

IKSU planerar att bygga en helt ny klätteranläggning vid IKSU Sport som ett led i utvecklingen där upplevelsebaserad träning blir allt mer populärt.
– Vi har ett stort intresse för klättring bland våra medlemmar, säger Johan Åhman, försäljningschef på IKSU.

Klätterhallen är tänkt att byggas på den nuvarande cykelparkeringen mot Ålidhem och är en del i ett stort expansionsprojekt som kommer att beröra många delar av IKSU:s utbud. Planeringen har pågått i många år med studiebesök på olika anläggningar och projektet kommer att sträcka sig åtminstone fram till 2017 då många byggfrågor fortfarande återstår att lösa. Men redan i december förra året byggdes en ny klättervägg i entréhallen som ett komplement till den existerande klätterväggen på 400 kvadratmeter inne i själva anläggningen.

Den tillfälliga klättervägg som har byggts i IKSU:s entréhall.
Den tillfälliga klättervägg som har byggts i IKSU:s entréhall. Foto: Alfred Jacobsson

Upplevelsen är viktig

Johan Åhman, försäljningschef på IKSU säger att det finns ett växande behov av nya träningsformer på IKSU.

– Upplevelseträning är en trend som allt fler anammar, till exempel finns det möjligheter att cykla mot en stor bildskärm med filmade vägar, eller använda Watt-cyklar som ger motionärerna bra feedback på sin egen träning, säger han.

Åhman säger att den tänkta klätterhallen kan ge en bra sådan upplevelse och lyfter dessutom fram sektionsverksamheten inom IKSU som varje år arrangerar klättringsresor, skidturer och vinterexpeditioner för medlemmarna.

Ett nytt IKSU

Entréhallen håller redan på att byggas om för att rymma bland annat en ny juicebar och i samband med en eventuell flytt av klättringsverksamheten kan de befintliga lokalerna planeras om för att användas till annat. Åhman hoppas att detta ska ge hela anläggningen ett lyft så att den blir mer trivsam och levande i samband med expansionen. Han säger att en möjlighet kan vara att utöka ytorna för gym- och friviktsträning, men att det även finns många andra idéer om vad dessa lokaler i så fall kan användas till.

– Vi har ungefär 22 000 medlemmar och alla har olika intressen, så det är svårt att tillfredsställa alla. Vi får titta på vad merparten vill och försöker hitta en balans med vad som känns som en positiv utveckling för IKSU.

Se också: ”Löften ger långa köer”

Text och bild: Alfred Jacobsson