Infoga öppnar upp för icke-kommersiella möten

Fler plattformar behövs i centrala Umeå för möten människor emellan anser Maja Hallén och Julia Samberg, initiativtagare för projektet Infoga. Ett projekt där tjejerna vill lyfta diskussionen att tänka nytt kring en mer hållbar stad, och låta andra än de etablerade aktörerna komma till tals.

Maja Hallén och Julia Samberg är båda studenter och läser sista året vid Umeås arkitekthögskola. Infoga, idéen om att skapa en mer hållbar stad, startades under våren 2016 men spekulationerna fanns redan under hösten 2015.

– Vi vill göra något utav det vi har lärt oss under alla dessa åren, testa att göra någon nytta på något vis. Se om vi kunde börja förstå hur vi skulle agera om vi gör olika saker i en annan miljö än skolan, säger Maja.

– Precis. Vi vill inte bara tänka, skriva och göra innanför skolans väggar utan faktiskt testa applicera det på det verkliga livet, vad det kan göra för skillnad, fyller Julia i.

De båda har följt Umeås utveckling som stad under många år och har nu börjat känna att det behövs ett inlägg i debatten hur det istället skulle kunna se ut och då framförallt kring centrumutvecklingen.

– Vi vill testa idéen att vara proaktiva och gå in och säga ”kan vi testa göra det här” för att visa ett konkret och fysiskt exempel på vad vi kanske tycker saknas, och framförallt lyfta och skapa rum och plats för den här diskussionen, säger Maja.

Tjejerna förhåller sig kritiska till de aktörer och privata fastighetsägare som har stort inflytande på hur stan ser ut, att det är just de enskilda som besitter mest styrutrymme över centrum.

– Så det är med viss kluvenhet vi också samarbetar med privata aktörer, för vi vill inte heller fastna i ett fack att vi hör till en fastighetsägare.

– Vi tycker att såna här icke-kommersiella platser ska finnas lite överallt, som ett nätverk runt centrum. Då är det viktigt att det inte är knutet till bara en fastighetsägare, då det finns risk att det blir som ett gratis PR-projekt för den. Alla ska ha plats i centrum, säger Julia.

Under hela hösten kommer Infoga anordna olika aktiviteter för de som besöker rummet, som är beläget på andra våningen i gallerian Utopia, mitt i centrala Umeå. Redan nu på lördag hålls den första aktiviteten, som är ett panelsamtal mellan olika aktörer om att leva just hållbart.

– Det är från den här platsen som nya saker kan hända, från dessa plattformar för sammankomster och möten ALLA människor emellan. Rummen i samhället byggs av alla och inte av enskilda aktörer, säger Maja.

– Att ge plats och rum för icke-kommersiella möten, diskussioner och samarbeten helt enkelt, fyller Julia i.

– Förändringar i samhället kanske börjar i det här lilla. Det är en viktig utgångspunkt som vi vill belysa, avslutar Maja.

Sanna Ehnlund