Inredning och mode när estetstudenter visar slutprojekt

Ida Söderström och Elin Norén förbereder torsdagens utställning.
Lovis Kojo
Ida Söderström och Elin Norén förbereder torsdagens utställning.

Under torsdagen är det dags för ett antal studenter från de estetiska ämnena på Umeå Universitet att visa upp sina slutarbeten. På Ljusgården i Lärarutbildningshuset bjuds det på både utställning vid lunch, samt vernissage och modevisning på kvällen.

Det är studerande på kurserna ”Design och kläder” och ”Textil design, interiör” som visar upp sina arbeten. Dagen inleds med en utställning som eleverna på ”Textil design, interiör” står för, där årets tema är ”Det vilda”. Rumsliga gestaltningar med färgsättning och textiler utifrån en målgrupp och utifrån temat är det som kommer att ingå i utställningen.

Timmy Sjöblom och Ida Söderström, som båda studerar kursen ”Textil design, interiör” förklarar hur arbetet har gått till som pågått under hela december månad.

– Det är vår kurs som står för utställningen, men vi har ändå kombinerat vissa delar i den med Design och kläder som håller i modevisningen, berättar Ida Söderström.

Valfrihet inom ramarna
I övrigt är arbetet självständigt, och studenterna har själva fått välja sina egna underteman att arbeta efter. Timmy Sjöblom, som valt temat ”Urskog”, hade inga problem med att komma på vad han ville göra.

– Jag kom snabbt på mitt undertema. När jag fick reda på att vi skulle jobba med ”Det vilda” tänkte jag direkt på naturen, så det var inte särskilt svårt för mig. Det var både brett och avgränsat på samma gång, säger han.

Ida Söderström, som valt temat ”Yvigt”, håller med.

– Det var ganska enkelt att jobba utifrån det här temat. Annars tycker jag att teman både kan vara lätta och svåra. Det blir ju en automatisk avgränsning, som samtidigt kan vara begränsande om man har en egen idé och vilja.

– Eftersom varje student skapar sitt eget undertema blir resultatet väldigt varierat. Det är spännande, säger Anna Lindwall, kursansvarig och konstnärlig lektor på estetiska institutet.

Teori som ger tyngd
Utställningen är studenternas sista uppgift innan de slutar på fredag. Den har hållits samma vecka så länge som kursen har funnits och är en del av det tematiska fördjupningsarbetet på 10hp. Den andra delen innebär en rapport som studenterna skriver.

– I kursen har vi både praktiska och teoretiska moment, det är viktigt. Vi jobbar med kurslitteratur som anknyter till designprocessen, förklarar Anna Lindwall.

Studenterna tycker dock att det praktiska arbetet är roligast.

– Självklart, det är ju därför vi är här, säger Timmy Sjöblom.

– Ja, det praktiska är roligast, men det är ändå bra att teorin ingår. Det ger en tyngd i arbetet. Att jag kan använda litteraturen i mitt praktiska skapande och ha nytta av det är ascoolt, tycker Ida Söderström.

Projektredovisningarna inleds alltså med att ”Textil design, interiör”-eleverna visar upp sina arbeten i en utställning som öppnar klockan 12.00, och fortsätter sedan med en modevisning klockan 19.00 av studenterna på ”Design och kläder”. Det är öppet för alla och helt gratis.

Text: Lovis Kojo