Kärnvapenstopp under debatt

Försvarsmaktens samarbete med NATO hotas om Sverige skriver under FN-konventionen om kärnvapenstopp. Riksdagspartierna står ännu oenade om avtalet. Patrik Johansson statsvetare på Umeå universitet kommenterar:
– Det är ett positivt avtal som Sverige bör skriva på, inte nödvändigtvis för Sveriges skull.

Sverige är en del av NATOs så kallade Enhanced Opportunities Program (EOP), vilket är grunden till Sveriges allt närmare samarbete med NATO. Regeringen överväger nu om avtalet för kärnvapenstopp skall skrivas på. Sverige har inga egna kärnvapen, men enligt statsvetare Patrik Johansson skulle avtalet vara mer av en politisk markering än något annat.

– Det är ett positivt avtal som Sverige bör skriva på, inte nödvändigtvis för Sveriges skull. Det kommer inte gå fort men man ska inte underskatta normen som det här avtalet kan sätta.

Johansson lyfter fram att det positiva med avtalet är att det på sikt kan minska världens kärnvapen. Det negativa är att det kan försvåra ett eventuellt NATO-medlemskap för Sverige.

Flera allianspartier uttryckte sitt motstånd till FN-konventionen och regeringen undersöker just nu alternativ.

Hampus Berglund, Benjamin Backlund