Kårvalet i full gång – här är alternativen

Paneldebatt. Fr. v. A, VSF, RIK
Paneldebatt. Fr. v. A, VSF, RIK

Den 16-26 april pågår kårvalet till Umeå studentkår. Men vad kan man egentligen påverka som student, och vad ska man rösta på? Aspiranten har intervjuat kandidater från samtliga tre kårlistor.

Att det är riksdagsval i höst har nog inte gått någon obemärkt förbi, men redan nu i vår är det möjligt att göra sin röst hörd i årets kårval till Umeå studentkår. Alla medlemmar i Umeå studentkår har rösträtt, och kan därigenom påverka i vilken riktning kårens arbete ska ledas framöver. Röstalternativen kallas ”kårlistor”, och i årets val ställer tre stycken upp: Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ (A), Rimligt initiativ för kåren (RIK) och Vänsterstudenterna (VSF). Med följande intervjuer hoppas Aspiranten bringa klarhet i vad de olika listorna står för, för att just du ska få en bättre idé om vad man kan rösta på.

Erik Vikström (RIK)

RIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför ska man rösta på RIK i kårvalet?

– Det här valet avgör Umeå studentkårs framtida prägel. Det finns en snedfördelning i att de andra alternativen förutom oss (VSF och A) befinner sig på vänsterkanten på den politiska skalan. Vi är politiskt obundna, vilket gör att vi kan representera samtliga studenter. Om vi till exempel hade skrivit i vår valplattform att vi var socialister hade vi ju genast begränsat oss till att inte kunna representera de medlemmar som inte är det.

Vilka är de viktigaste frågorna som ni driver?

– Vi går till val på att förändra kårvalet i grunden. Vi vet inte exakt hur ännu, men vi vill ge kårsektionerna mer inflytande. I min erfarenhet är det främst den egna sektionen jag har kontakt med i det studentfackliga arbetet, så därför känns det rimligt att kårsektionerna borde få mer inflytande. På så sätt skulle kåren komma närmare medlemmarna. I nuläget är det lätt hänt att man känner sig distanserad från kåren.  Utöver sektionsbaseringen av valet, som är vår absoluta hjärtefråga, så vill vi även jobba med att förbättra studenthälsan, det studentfackliga arbetet, utbildningsbevakning samt säkerställa anonymisering av tentamen i framtiden.

Robert Grundström, Erik Arvidsson, Moa Lövdahl (VSF)

VSF

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför ska man rösta på VSF i kårvalet?

– Att rösta på VSF är att rösta på att rädda kåren från att avdemokratiseras. Engagemanget inom Umeå studenkår har minskat de senaste åren, och RIK:s föreslagna lösning att sektionsbasera valet är oroande. Om sektionerna skulle få mer inflytande skulle det föra inflytandet ännu längre bort från studenterna. Det är nämligen många distansstudenter och fristående kursare som inte tillhör någon sektion. Risken med att kårvalet sektionsbaseras blir därför att dessa studenter helt tappar inflytande över kåren.

Vilka är de viktigaste frågorna som ni driver?

– Motståndet mot sektionsbaseringen är vår absoluta huvudfråga. Utöver det vill vi även förbättra det studentfackliga arbetet. Som sagt så ignoreras ofta distansstudenter och de som läser fristående kurser. Vi vill nå ut även till dessa studenter.

Rent ideologiskt står ni ganska nära A. Varför ska man rösta på er, och inte A?

– A gör ett bra studentfackligt arbete. Däremot lever de lite i det förflutna. De riktar skarp kritik mot händelser och skandaler inom kåren som inträffade för flertalet år sedan. Vi tycker att det är viktigare att fokusera på nuet och vad vi i dagsläget kan göra för att förbättra kåren.

Hur ser ni på RIK:s uttalande om att VSF och A inte kan representera alla studenter?

– Vi tycker att även RIK har en politisk agenda. Även om RIK:s kandidater är splittrade och har olika ideologisk hemvist så är det ju trots allt politik vi bedriver i detta val, så det ser vi som oundvikligt.

Lars-Erik Utberg (A)

AP

 

 

 

 

 

 

 

Varför ska man rösta på A i valet?

– Umeå studentkår har under en längre tid präglats av skandaler och tvivelaktiga beslut. Ansvariga inom kåren har inte heller ställts till svars för dessa. Jag tänker främst på två saker: dels det kårhus som man startade för ett antal år sedan som  gick i konkurs efter bara något år för att man inte hade någon affärsplan. Den andra skandalen inträffade under kårvalet 2013, då valfusk uppdagades. De ansvariga höll varandra om ryggen och inget hände. Det tyder på allvarliga brister inom kåren. En röst på A är en röst på ett stopp för dessa skandaler, och ett ökat fokus på studentfackligt arbete. Det är ju trots allt dit resurserna borde gå.

Vilka är de viktigaste frågorna ni bedriver?

– Vi vill agera kraftfullt mot sexuella trakasserier. Ekonomiska sanktioner bör bedrivas mot kårsektioner där sexuella trakasserier uppdagas. Vi vill även motverka studenternas höga alkoholkonsumtion samt förbättra studenthälsan och antal timmar lärarledd tid.

Rent ideologiskt står ni ganska nära VSF. Varför ska man rösta på er, och inte VSF?

– Vi lyfter frågan om hedersförtryck och hedersvåld. Det vågar inte VSF, eftersom att de är rädda att det skulle gynna rasistiska krafter. Vi lägger även vårt fokus på det studentfackliga arbetet i en högre utsträckning, vilket vi anser är en mycket viktig del av Umeå studentkårs arbete.

 

Fakta: kårvalet

Alla studenter som är medlemmar i Umeå studentkår kan rösta i kårvalet fram till den 26/4. Röstlänk har skickats ut via mejl. I mejlet finns en personlig kod som används vid röstningstillfället. Röstar gör man på Umeå studentkårs hemsida.

Wilhelm Sandelin Anton

Redaktionen