Kommuner blockerar lärares löner

Lärarhuset på Umeå Universitet
Elias Liljeström
Lärarhuset på Umeå Universitet

Arbetsmarknaden ser ljus ut för årets nybakade lärare men löneutvecklingen är dålig. Många kommuner blockerar lönehöjningar för lärare när de ska byta jobb och bemanningsföretag är en möjlig utväg. Jobb finns men du kan inte vara säker på att få fast anställning i större städer om du inte har rätt ämneskombinationer. Aspiranten har pratat med ett antal lärare och lärarstudenter som går ut i vår.

– ”Det finns så mycket lärarjobb” får man hela tiden höra som lärarstudent men jag räknar ändå med att behöva flytta eller jobba på vikariat i början, säger en gymnasielärarstudent i språk på Umeå Universitet.

Hon tar examen till våren som gymnasielärare i svenska och franska och beskriver hur rekryterare på arbetsmarknadsdagarna blir väldigt uppspelta när de får höra vilka ämnen hon har.

– ”Jaha, språklärare!” utbrister de exalterat, berättar hon.

Bristen på lärare har gjort henne väldigt attraktiv på arbetsmarknaden men hon märker att det framför allt är glesbygdskommuner som är mest intresserade. I större kommuner är det främst vikariat eller svenska som andraspråk som gäller. Det råder stor brist i inlandet på utbildade lärare enligt arbetsförmedlingens statistik.

– Det är goda framtidsutsikter, speciellt om man är beredd att flytta, säger en annan student som har svenska och bild som ämnen.

Han berättar hur en lärarkollega som flyttade till Uppsala blev uppringd av tre-fyra arbetsgivare utan att ens ha börjat söka jobb. Att vara beredd att flytta ger större möjligheter att förhandla upp sin lön, framför allt i storstadsregioner.

Bemanningsföretag, ett attraktivt alternativ

De senaste åren har antalet bemanningsföretag exploderat inom lärarbranschen. Företagen sysslar med allt från vikariepooler till rekryteringstjänster och vinsterna låter inte vänta på sig vilket uppdagades i SVT:s granskning av branschen.

För en nyutexaminerad lärare kan bemanningsföretag vara ett attraktivt alternativ till kommunala vikariepooler och deltidstjänster. Sveriges Radio skriver om hur företagen lockar med höga löner och frikostiga avtal samtidigt som många lärare med heltidstjänster har slutat på grund av dålig löneutveckling.

En gymnasielärarstudent i svenska och tyska, som har jobbat mycket vid sidan av studierna, berättar dock om ett problem som kan möta dem som hoppas få högre lön genom att byta jobb.

– Du måste byta kommun för att få högre lön, privata alternativ kan vara ett sätt att komma runt kommunala löneblockeringar, säger hon.

Problemet handlar om att vissa kommuner har en intern lönespärr som hindrar lärare från att förhandla upp sina löner när de byter jobb inom kommunen. Tidningen Skolvärlden har skrivit om hur bland annat Stockholms kommun har en liknande lönepolicy som baseras på att skolorna inte ska konkurrera med varandra om lön.

När vi pratade med lärare som redan jobbat några år i Skellefteå kommun vittnar de om samma bekymmer. Att hoppa mellan bemanningsföretag, privata skolor och kommunala jobb är en möjlig lösning om man vill bo kvar i samma kommun men ändå få möjlighet att öka sin lön.

Några av de vi pratat med menar dock att det kan vara psykiskt påfrestande att jobba för ett bemanningsföretag på ständiga vikariat och att inte kunna bygga upp varaktiga arbetsrelationer. De menar att det blir ett A- och B-lag på arbetsplatserna. Det känns säkrare att ha en fast anställning via skolorna.

Bristämnen snedvrider statistiken

Statistiken ser på ytan positiv ut för nya lärare. Störst brist är det på naturvetenskapliga ämnen och matematik men språklärare är också eftertraktade, 6 av 10 arbetsgivare upplever brist på gymnasielärare i språk enligt arbetsförmedlingens statistik för 2017.

Språklärare som vi pratat med menar dock att statistiken är lite missvisande. De upplever att vissa bristyrken inom kategorierna trycker upp statistiken för språklärare, framför allt är det stor brist på svenska som andraspråk. Många arbetsgivare gör ingen skillnad mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk och söker brett för att få tag på arbetskraft.

– Jag är behörig för kurser inom svenska, helt andra personer är behöriga för svenska som andraspråk, det är stor skillnad, säger en av lärarna.

 

Aspiranten har valt att anonymisera alla lärare och studenter vi pratat med eftersom de har varit rädda att uttalanden skulle kunna påverka deras framtida jobbmöjligheter och löneförhandlingar.

 

Elias Liljeström

 

Redaktionen