Kommunfullmäktige: Lokaler för kulturutövning är viktiga för Umeå

Frågan gällande tillgången till lokaler för musik och teater i kommunen var central i sessionssalen.
Desirée Jonsson
Frågan gällande tillgången till lokaler för musik och teater i kommunen var central i sessionssalen.

En interpellation gällande problemet med färre lokaler för kulturutövning i Umeå togs upp under måndagens kommunfullmäktigemöte. Flera av partierna som deltog i mötet har samma åsikt – lokalerna är viktiga för kulturlivet i Umeå.

Centerpartiets Sven-Olov Edvinsson tog upp problemet med tillgången till lokaler för bland annat musik och teater under kommunfullmäktigemötet som ägde rum under måndagen. Detta är den andra interpellationen sedan årsskiftet gällande tillgängligheten till lokaler i staden.

Edvinsson riktade sina frågor till kulturnämndens ordförande Tomas Wennström (S), som konstaterade att det största problemet inte gäller bristen på offentliga lokaler.

– Vi har offentliga lokaler, men många som vill spela musik vill inte vara där eftersom att vi inte har öltillstånd, säger Wennström.

Fler musik- och teaterlokaler?

Edvinsson ställde en fråga gällande kulturnämndens ställning gentemot skapandet av fler lokaler i kommunen och Wennström svarade då:

– Kulturnämnden har under 2018 avsatt en halv miljon för att ytterligare stärka kulturlivet i stads- och kommundelen.

Han menar att bidraget har gynnat musik och teaterscenerna, men gällande byggandet av nya lokaler konstaterar han att det är en komplicerad process. Kulturnämnden har andra prioriteringar och håller just nu på med andra projekt.

– Vårt stöd riktar sig ofta mer på att stödja innehållet snarare än formen. Vår roll som lokalhållare är inte så betonad, här delas ansvaret mellan ett stort antal externa aktörer, säger Wennström i talarstolen.

Tidigare interpellation

En liknande interpellation har tidigare tagits upp men lyftes då av liberalerna. Den hette då ”färre musikscener i Umeå”. Wennström anser att uppmärksammandet av det uppenbara behovet av fler lokaler är något positivt och att detta lovar gott inför framtida satsningar.

– Det värmer en kulturnämndsordförandes hjärta, säger Wennström under mötet.

Frågan lever vidare

Edvinsson konstaterade att tillgången till lokaler måste vara öppnare och att detta är något som han och Wennström jobbat med i 20-30 år. Om man använder sig av bland annat en skolas lokaler är frågan hur man får ett samarbete mellan båda parter att fungera, det får inte bli ett ensidigt förhållningssätt. Frågan har länge varit aktuell och det är uppenbart att den ännu är det.

– Den här frågan må få leva vidare, avslutade Sven-Olov Edvinsson sin interpellation med att säga.

Desirée Jonsson

Redaktionen