Kreativitet ska ge bättre gymnasiebetyg

De kreativa matteuppgifterna är lösningen för att svenska ungdomar ska bli ännu bättre inom ämnen. Detta menar forskaren Mathias Norqvist i sin avhandling som han ska försvara den 16 september.

Malåfödde Mathias Norqvist är utbildad grund- och gymnasielärare, och sin forskarutbildning har han utfört vid Umeå universitet. Nyligen har han presenterat en avhandling som visar att kreativa matematiklösningar hjälper gymnasieelever att utvecklas inom ämnesområdet.
– Mina resultat visar på vikten av att få arbeta med kreativa uppgifter och att inte alltid få metoder och regler presenterade i förväg. Det är något som både förlag och lärare skulle kunna ta mer hänsyn till när de designar matematikuppgifter, säger Mathias Norqvist i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

”Alla har gynnats”

Avhandlingen bygger på att lärare i dag ofta väljer att fokusera på att presentera matematiska lösningar, snarare än att låta studenter agera kreativt och själva redogöra för hur de kom fram till sitt resultat. Avhandlingen Norqvist gjort får också stöd från tester gjorda med fMRI-kamera, som studerar elevers hjärnaktivitet. Sammanlagt har 300 gymnasieelever deltagit i dessa tester.

– Alla elever som varit med i våra försök har gynnats av att träna med de kreativa uppgifterna, säger Norqvist.

Den 16 september ska Mathias Norqvist försvara sin avhandling på Umeå universitet. Nedan finner ni ett utdrag från Umeå universitet med vidare information kring disputationen, där avhandlingen ska försvaras.

Om disputationen:

Fredagen den 16 september försvarar Mathias Norqvist sin avhandling med titeln: On mathematical Reasoning – being told or finding out. Svensk titel: Om matematiska resonemang – att få veta eller att få upptäcka.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i Sal Ma121 i MIT-huset vid Umeå universitet och genomförs på svenska.
Fakultetsopponent är biträdande professor Kristina Juter från Kristianstad Högskola, Sverige.

Tobias Dahlberg

Redaktionen