Kritik mot nya regler för matvagnarna i Umeå

Matvagnarna i Umeå är på väg att fasas ut och ersättas av foodtrucks. Kommunen hoppas att food trucks skall kunna locka fler besökare till det nybyggda Rådhustorget, men de anställda vid matvagnarna är missnöjda.

– Det kommer att bli dyrt med förändringen. Vi måste byta ut vår vagn till en food truck för att få fortsätta med serveringen, säger en av de anställda.

Enligt kommunen sker förändringen på grund av den rådande popularitet hos allmänheten kring foodtrucks. Dessutom hoppas kommunen att det medför ett ökat utbud i stadens matutbud och bidrar till en livligare stadsbild.

Kommunens regler för food trucks är att de endast får stå på samma ställe i fyra timmar. För matvagnarna finns inte den tidsbegränsningen, därav ett stort missnöje då nya rutiner och regler i det dagliga arbetet kommer med förändringen.

– Jag vet inte hur det kommer att påverka just försäljningen, men att bara få stå fyra timmar på samma plats är nog inte så lönsamt, säger den anställde som oroar sig för framtiden.

Ombyggnationen av Rådhustorget i Umeå är en viktig faktor kring missnöjet och har tvingat matvagnar att flytta till Renmarkstorget.

– Förflyttningen har orsakat en förlust av kunder på grund av den något sämre placeringen, säger den anställde som inte alls är nöjd med placeringen.

Markus Välimaa