Kulturkonsumenterna – avsnitt 1

Kulturkonsumenterna är en poddserie som granskar vår samtida kulturkonsumtion. I det första avsnittet  diskuterar Tim och Hanna varför vi egentligen tar del av vissa kulturella uttryck, och slår fast att vi inte får lära oss att medvetet reflektera kring vår dagliga kulturkonsumtion i samma utsträckning som vi får lära oss att skapa och kritisera kultur.